Palmzondag 5 april Palmzondag 5 april
Liturgie
lees meer »
 
Online-kerkdiensten april Online-kerkdiensten april
lees meer »
 
Tekens van hoop Tekens van hoop
Onder menukopje "Predikant"
 
Live-stream kerkdienst Live-stream kerkdienst

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tafel en binnenDiensten Protestantse Gemeente Het Vierkant op de komende zondagen online te bekijken om 17.00 uur.
De Protestantse Gemeente Het Vierkant zendt op een aantal opeenvolgende zondagmiddagen een dienst uit via de livestream van de r.k. Emmausparochie in onze dorpen.
Stem  dan af op: 
livestream.rkemmausparochie.nl of via de website rkemmausparochie.nl in het menu onder kopje 'livestream'.

U kunt de dienst rechtstreeks bekijken, niet achteraf terugkijken.

Voor alle duidelijkheid: normaal gesproken zouden wij u allemaal willen uitnodigen om te komen, maar in verband met het corona-virus is het nu juist niet de bedoeling dat u deze zondagen naar de kerk komt. We nodigen u wel uit om via het internet mee te luisteren, mee te zingen en mee te bidden.

Wij zijn de broeders en zusters van de r.k.parochie zeer erkentelijk dat wij van hun kerkgebouw en faciliteiten gebruik kunnen maken.

Hoe lang dat zal duren weten we nog niet. Houd daarvoor de website, Facebook en andere kanalen in de gaten. 
Tot ziens op het internet!

Voor meer informatie: Rens Opbroek (voorzitter kerkenraad) Email:

 
Stuur eens een kaartje

Stuur eens een kaartje
lees meer »
 
Corona-virus Corona-virus
Gemeenteleden en andere geïnteresseerden,

Iedereen is, op welke manier dan ook, bezig met het Corona-virus dat zich momenteel over onze kostbare aarde verspreidt. De een is laconiek, de ander is (in meer of mindere mate) bezorgd. Om ons heen horen we allerlei nieuwsberichten, dichtbij en ver weg. Het raakt ons en dat mag, het is ook niet zomaar wat... Binnen de PKN Nederland, het overkoepelende orgaan van onze kerk, is een standpunt ingenomen:  tot nader order zullen wij elkaar de handen niet schudden tijdens de dienst bij een vredeswens, drinken wij bij het Avondmaal niet uit dezelfde beker. De predikant of voorganger schudt niet de handen van de gemeenteleden en kerkbezoekers. Meer informatie vindt u op: 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Kerkklokken luiden op woensdagavond
De Raad van Kerken roept alle kerken op om woensdag om 19.00 uur de kerkklokken te luiden. "Met deze klokken van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen".
Een voorbeeld: https://youtu.be/zcAsPgOS9bY.
Dus de kerkklokken in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel zullen om 19.00 uur een aantal minuten luiden.

 
 
Klankbord

Jaargang 33 nummer 5
Klankbord
lees meer »
 
Hopen Hopen
(op de pagina Inspiratie)
 
Taakgroep Diaconaat Taakgroep Diaconaat
Informatie onder menukopje Organisatie 
 
Voedselbank Voedselbank
Taakgroep Diaconaat
Ook al zijn er geen kerkdiensten, en als u wel naar de kerk gaat voor een persoonlijk moment van bezinning (dat kan in de kerk van Wognum op zondag tussen 10.00 en 13.00 uur), neemt u dan iets mee voor de Voedselbank. U kunt het in de kerk achterlaten. Wij zorgen dat het bij de Voedselbank komt.
Als u de kerk niet bezoekt, dan kunt u uw bijdrage ook bij mij inleveren. Ik neem uw bijdrage graag in ontvangst, maar belt u voor de zekerheid even, zodat we elkaar niet mislopen.
Nu Nederland een zeer bijzondere periode doormaakt, moeten wij extra omzien naar elkaar. Daarom dan ook deze oproep. Laten wij niet alleen als gemeenteleden elkaar in de gaten houden. Heb oog voor een ieder direct om je heen, in de kennissen- of familiekring en in de eigen straat.
Ik wens u allen sterkte en het vertrouwen in God; we zullen hier doorheen komen.
Ton Novotný, Saint Rémylaan 36, [0229-757822

Meer informatie: Zie het artikel in Klankbord.