20, 21 juni

20, 21 juni
Een citaat uit Trouw van donderdag 18 juni, waarin Samuel Lee, theoloog des vaderlands, o.a. zegt:
"Probeer elkaar te leren kennen, leg je niet neer bij bestaande grenzen. Praat met elkaar, bespreek ook de pijn. Zeg dat het je pijn doet als je je gediscrimineerd voelt, vertel je verhaal. Andersom: zeg als het je pijn doet om steeds de schuld te krijgen van een kolonisatiegeschiedenis waar je geen aandeel in hebt gehad. Maar praat met elkaar. Wij en vooral religieuze leiders, moeten dit probleem echt in de ogen kijken. Want anders laten we het gebeuren dat discriminatie, polarisatie heel veel kapotmaken.”
terug