9 december

9 december
In het bijgaande filmpje wordt dit lied gezongen tijdens een Paaswake. In ons Liedboek staat dit lied 458 bij de categorie Adventsliederen. Juist in deze Adventstijd - waarin het corona-virus nog steeds niet is uitgewoed - bidden, zingen we om Licht.


"Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten van ons hart".
"Kindle a flame, to lighten the dark, and take all fear away".
"Meitsje in fjoer yn 'e tsjustere nacht en nim alle bangens wei"
AIpeJ7RgTQM

Een goede woensdag toegewenst.
terug