Actie Schoenendoos

Actie Schoenendoos

Oproep Actie Schoenendoos
U kent het vast wel: er worden op scholen schoenendozen gevuld voor minder bedeelde  kinderen elders in de wereld. Dozen gevuld met schriften, kleurpotloden, knuffels.

Twee groepen 5 van de Hiëronymusschool regelen dit.
Maakt u thuis zelf of met uw (klein-)kinderen zo’n doos. 
Zondag 8 november worden in een speciale viering in de Hiëronymuskerk alle dozen verzameld. Tot deze dag mag u deze afgeven bij de koster van onze kerk. 

Informatie over deze actie kunt u lezen op de site van de actie Schoenendoos: 

schoenendoosactie.nl
Daarin staat ook precies hoe groot de doos mag zijn, wat er wel of niet in gedaan mag worden.

Mocht u geen schoenendoos maken, dan kunt een bijdrage voor onder andere de verzendkosten geven. Ook die is erg welkom. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL83 INGB 0000 3342 43  ten name van Stichting Global Aid  onder vermelding van “Schoenendoosactie”.

Doet u mee
voor de kinderen van de wereld?
Dank u wel!
terug