Geen ontmoetingsochtend donderdag 13 augustus Geen ontmoetingsochtend donderdag 13 augustus
Helaas gaat de ontmoetingsochtend donderdag 13 augustus NIET door.
De volgende ontmoetingsochtend staat gepland voor woensdag 26 augustus van 10.00 uur tot 11.00 uur in de kerk van Wognum.
U bent daarbij van harte welkom.
Graag opgeven van tevoren via: predikant.pknhetvierkant@gmail.com
 
Beirut in puin - Collecte -

Beirut in puin - Collecte -

Mensen zijn gewond, mensen zijn dakloos, mensen zijn gestorven.
Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beirut, de hoofdstad van Libanon.
De stad ligt in puin.

Deze ramp is niet de enige ramp voor Beirut.
De economische situatie is dramatisch.
De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften.
De gezondheidszorg stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu geconfronteerd met gewonde mensen.
De zorgen zijn groot.
Beirut heeft snelle en effectieve noodhulp nodig.

Onder meer voor voedselvoorziening, reparatie van huisvesting, psychosociale ondersteuning.
Met uw gift helpen we slachtoffers van de ramp in Beirut. 
Helpt u mee?

U kunt een collecte-bijdrage overmaken op:
NL19 RBRB 08250 20387 van 
Diaconie PKN Gemeente Wognum BSN
onder vermelding van 'Beirut'.

 
Online-uitzendingen

Online-uitzendingen
In maart begonnen we met live-uitzendingen van onze kerkdiensten vanuit de katholieke kerk in Wognum.
We zijn de parochie zeer dankbaar dat zij deze mogelijkheid aan ons geboden hebben.

Echter, in de loop van de tijd ontstond bij ons toch de wens om dat in eigen beheer te doen vanuit onze kerk met onze installatie.
Na een besluit van de kerkenraad gingen we daarmee aan de slag.
Dat heeft geleid tot de huidige situatie.
De kerk van Wognum, is als enige daarvoor geschikt vanwege telefoon- en internet-verbinding.
Waarschijnlijk zenden we nog een hele tijd de diensten via een livestream uit.
Ook kunnen we nu bij uitvaarten, bruiloften deze mogelijkheid aanbieden, bijvoorbeeld voor verre familie of personen die niet aanwezig kunnen zijn.
Een extra service vanuit onze kerk.

De installatie-apparatuur kostte ruim € 1500,-.
Dat is een behoorlijk bedrag.
Jaarlijks kost het geld voor verplichte abonnementen om te mogen uitzenden.
Daarvoor een oproep.
De collectes in de coronatijd  blijven achter bij de gebruikelijke collecteopbrengsten.
Er is een fonds ingesteld om de kosten van de online-kerkdiensten te bekostigen.
Wilt u daarvoor een ‘linkje’ bijdragen dan kan dat op het rekeningnummer van de kerk
NL09 RABO 03716 06020, onder vermelding van: ‘Vierkant Online Bijdrage’.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Taakgroep Financiën en Beheer
lees meer ยป
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Als u tegen problemen aanloopt, dan kunt u contact opnemen met de diaconie via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kunt of u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het laten weten.
Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný