Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Informatiemedium in de
Protestantse Gemeente Het Vierkant
Nieuwsbrief 1 


Uitgelicht:
De enveloppen met daarin brief en folder met betrekking tot Actie Kerkbalans worden bezorgd. In de brief staat aangegeven hoe u kunt reageren.
Wij rekenen op uw medewerking.Acti€f Kerkbalans
voor de kerk van morgen


 
 
2021

2021
Leden van onze kerk,

Zoals gebruikelijk wordt u in januari gevraagd of u een vrijwillige bijdrage wilt geven.
U treft een antwoordformulier en een folder bij deze brief aan.

Wij vragen u dit antwoordformulier in te vullen en te mailen naar onze penningmeester:  leden@protgemwognumbsn.nl.
U kunt dit formulier ook hieronder vinden,  downloaden, invullen, opsturen.
Wilt u het bedrag overmaken naar de in het antwoordformulier genoemde banknummers?

In de folder wordt u uitgelegd waar wij als kerk mee bezig zijn en wat wij voor u doen.
Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben. neem dan contact op met onze kerkenraadsleden.
Zij zullen u verder informeren.

Wij willen u het belang van de vrijwillige bijdrage onder uw aandacht brengen.
Zonder deze bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan.
Wij hopen dat u een bijdrage over hebt voor uw kerk.
Bij voorbaat dank daarvoor. 

Jan Hania

Antwoordformulier

Folder


 
 
Kerkblad

Kerkblad
Klankbord 34 - 3
lees meer »
 
Kerk en corona

Kerk en corona
lees meer »