Voor de Voedselbank

Voor de Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank

De komende zondagen kunt u houdbare etenswaren inleveren voor de Voedselbank.
Het is bij ons traditie om twee keer per jaar in te zamelen. Juist nu in de huidige tijd en omstandigheden zijn er meer mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Daarom roepen wij u op om te geven wat u kunt missen of over heeft, net zoals u voorgaande keren hebt gedaan.
Daar zijn wij u bij voorbaat dankbaar voor. Dank u wel.
U kunt wat u wilt geven, plaatsen in de daarvoor bestemde doos in de kerk of, als dat  u beter uitkomt, bij Ton Novotný,  
Saint Rémylaan 36, [06-25512477.
Met elkaar kunnen wij een bijdrage leveren aan mensen die het echt kunnen gebruiken!
 
1e zondag van de maand 1e zondag van de maand
De kerkdienst begint om 9.30 uur.
Op de eerste zondag van de maand delen we ons kerkgebouw met de Westfriese Ekklesia.Deze heeft dan een dienst om 11.30 uur. In de kerkenraad hebben we daarom besloten dat onze dienst een half uur eerder begint: om 9.30 uur. Zo is er genoeg tijd om, in verband met corona-richtlijnen, tussen de diensten het kerkgebouw te luchten enz.
De diensten op de tweede, derde, vierde, vijfde zondag van de maand beginnen om 10.00 uur.
 
Actie Schoenendoos

Actie Schoenendoos

Oproep Actie Schoenendoos

U kent het vast wel: er worden op scholen schoenendozen gevuld voor minder bedeelde kinderen elders in de wereld. Dozen gevuld met schriften, kleurpotloden, knuffels.
Maar vanwege corona hebben de scholen voor deze keer besloten niet aan deze actie mee te doen.


Daarom deze oproep:
Maakt u thuis zelf of met uw (klein-)kinderen zo’n doos. De dozen mogen worden meegenomen naar de oogstdienst op
zondag 11 oktober in de kerk van Wognum. Ze kunnen ook eerder ingeleverd worden bij koster Hannelore.
De kerk zorgt dat de dozen op plaats van bestemming komen.

Informatie over deze actie kunt u lezen op de site van de actie Schoenendoos: 

schoenendoosactie.nl
Daarin staat ook precies hoe groot de doos mag zijn, wat er wel of niet in gedaan mag worden.

                      Doet u mee
       voor de kinderen van de wereld?
                      Dank u wel!


 
 
Jaarthema

Jaarthema
lees meer ยป