COLL€CT€S COLL€CT€S
Omdat er nu online-kerkdiensten zijn, kunnen er geen collectes worden gehouden.
Dat zou betekenen dat de doelen en instellingen, die op het diaconale collecterooster staan, er bekaaid vanaf komen.
De diaconie heeft besloten hen iedere week uit eigen middelen een gift te doen.
U kunt een collecte-bijdrage overmaken op:
NL19 RBRB 0825020387
t.n.v. Diaconie PKN Gemeente Wognum BSN.
Dat geld(t) natuurlijk ook voor een bijdrage voor onze gemeente:
NL09 RABO 0371606020
t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum BSN.
lees meer »
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Als u tegen problemen aanloopt, dan kunt u contact opnemen met de diaconie via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kan of u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het laten weten.
Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný