Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
nummer 2
 
Afscheid Afscheid
Praten, luisteren, helpen, zorgen
schetst jouw leven, jouw gezicht.
Zomaar in de nieuwe morgen
trok je naar Gods eeuwig licht.
 
Diep geraakt zijn wij door het plotseling
overlijden van ons kerkenraadslid
      Gemma Wagenaar
Zij was altijd zeer betrokken,
enthousiast en creatief bezig,
vooral voor de kinderen in de kerk.
In ons kerkenwerk gaan we haar missen.
Wij wensen Steven, Jari, Anneke,
overige familieleden
veel sterkte toe
en Gods nabijheid.

De kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Het Vierkant
Peter van Ankeren, predikant
Rens Opbroek, voorzitter
Ansje Schreuder-Licht, scriba

Onze namen staan geschreven
 
Kerkblad

Kerkblad
nummer 4
 
Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
Stap voor stap toeleven naar Pasen:
Volg de online Veertigdagentijdkalender
 
lees meer »
 
Kerk en corona

Kerk en corona
lees meer »