Bij de tekst van vandaag (7), zondag 22 maart 2020

Bij de tekst van vandaag (7), zondag 22 maart 2020
Het bijbelleesrooster schakelt vanaf vandaag over van Prediker naar Exodus.
Een tijdje geleden keken we met een paar jongeren uit onze gemeente naar een animatiefilm over het leven van Mozes. Vanaf het begin van zijn leven dat hij in een mandje in de Nijl wordt gelegd tot het eind van zijn leven. In spetterende beelden wordt zijn leven in deze film neergezet. Indrukwekkend vonden we het.

Het is ook het verhaal dat Mozes vraagt aan de farao om de Israelieten uit het land Egypte te laten vertrekken.
"De farao zal u om een wonder vragen om te bewijzen dat God jullie heeft gestuurd" (Exodus 7, vers 9).
"Zo gingen Mozes en Aaron naar farao en deden het wonder zoals de Heer hun had gezegd" (Exodus 7, vers 10).
En dan volgt het gedeelte van de staf die in een slang verandert ...

Wat voor wonderen gebeuren er in ons leven? Het zijn soms kleine dingen, die een ander niet zo gauw opvallen, maar die voor ons zo belangrijk kunnen zijn. Een tekening van een kleinkind, opgestuurd per post, omdat de kleinkinderen vanwege het corona-virus niet op bezoek mogen komen. Of een paar takken van een kastanjeboom, die je van iemand uit de tuin krijgt. Om te zeggen dat je niet wordt vergeten.
Of iemand die boodschappen voor je doet, omdat je nu niet naar buiten kunt gaan.
Dat zijn voor mij ook wonderen in deze tijd, dat het virus ons land en vele andere landen in de greep houdt.

Laten we naar elkaar omkijken. Wonderen van God kunnen zichtbaar worden door het handelen van mensen.
Ik wens u een goede zondag!
ds. Peter van Ankeren
terug