Corona-virus Corona-virus
Gemeenteleden en andere geïnteresseerden,

Iedereen is, op welke manier dan ook, bezig met het Corona-virus dat zich momenteel over onze kostbare aarde verspreidt. De een is laconiek, de ander is (in meer of mindere mate) bezorgd. Om ons heen horen we allerlei nieuwsberichten, dichtbij en ver weg. Het raakt ons en dat mag, het is ook niet zomaar wat... Binnen de PKN Nederland, het overkoepelende orgaan van onze kerk, is een standpunt ingenomen:  tot nader order zullen wij elkaar de handen niet schudden tijdens de dienst bij een vredeswens, drinken wij bij het Avondmaal niet uit dezelfde beker. De predikant of voorganger schudt niet de handen van de gemeenteleden en kerkbezoekers. Meer informatie vindt u op: 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Kerkklokken luiden op woensdagavond
De Raad van Kerken roept alle kerken op om woensdag om 19.00 uur de kerkklokken te luiden. "Met deze klokken van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen".
Een voorbeeld: https://youtu.be/zcAsPgOS9bY.
Dus de kerkklokken in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel zullen om 19.00 uur een aantal minuten luiden.

 
terug