Online-uitzendingen

Online-uitzendingen
De kerk van Wognum is met telefoon- en internet-verbinding geschikt voor online-diensten.
Ook kunnen we bij uitvaarten, bruiloften deze mogelijkheid aanbieden, bijvoorbeeld voor verre familie of personen die niet aanwezig kunnen zijn.
Een extra service vanuit onze kerk.

De aanschaf van installatie-apparatuur is een behoorlijk bedrag.
Jaarlijks zijn er verplichte abonnementen om te mogen uitzenden.
Er is een fonds ingesteld om de kosten van de online-kerkdiensten te bekostigen.
Wilt u daarvoor een ‘linkje’ bijdragen dan kan dat op het rekeningnummer van de kerk
NL09 RABO 03716 06020, onder vermelding van: ‘Vierkant Online Bijdrage’.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Taakgroep Financiën en Beheer

Oproep: Bediener computer en livestream
In onze kerk kunnen we livestream-uitzendingen verzorgen.
Verder willen we de liturgie via een beamer en beeldscherm zichtbaar maken in de kerken.
Maar er moeten wel personen achter de knoppen zitten om deze te bedienen.
Er zijn al enkele personen die dat doen, maar we willen graag uitbreiding.
Het is voor een aantal zondagen per jaar.
Wie wil ons helpen?
Geeft u  zich dan op bij onze koster Hannelore Lamers of bij Peter van de Molen.
Hun adressen staan in het papier-contactblad Klankbord.
terug