Het Jaardoel 2018 Het Jaardoel 2018

Het Jaardoel voor 2018 is zoveel mogelijk computers sparen…… Een nieuwe, door een bedrijf uit de buurt zwaar gesponsorde, computer kost €200,-. Onze kerk stelt zich garant voor €1.500,- en dat is 7½ computer. Dus daarmee kunnen 7 kinderen worden geholpen aan een computer voor op school. Nu willen we, net als het afgelopen jaar, ruim boven ons streefbedrag uit komen. Doet u/doe jij weer mee?
Voor meer informatie: Taakgroep Diaconaat, Alex Kooi 06-22809135.

terug