Donderdag 9 juli

Donderdag 9 juli
Tot besluit. Dat was vroeger op televisie de titel van een serie overdenkingen aan het eind van de avond. Een dominee sprak een aantal mooie wijze bijbelse woorden, wenste ons daarna een goede nacht.
De afgelopen maanden heb ik, eerst aan het begin, later aan het eind van de dag, woorden en beelden aan u willen meegeven. Als een soort overdenking. Ik hoop u daarmee iets ter inspiratie heb gegeven en ook iets van mijn eigen inspiratie heb laten zien. Want met dat je iets zegt en laat zien over een bepaald onderwerp zit daar ook altijd iets van jezelf in.
Met de foto van vanavond besluit ik voorlopig mijn serie gedachten/overdenkingen "in woord en beeld". De zomerperiode komt er aan. Ik neem even de tijd om afstand te nemen, nieuwe inspiratie op te doen.
Tot besluit laat ik u een foto zien van onze achtertuin.
Ik heb deze door het raam van onze keuken gemaakt.
Ik wens u een goede zomerperiode toe. Graag tot ziens/tot na die tijd.
terug