Herdenken

Herdenken
Hyperion doet met een programma mee met de Gouden Nacht:
het thema is Herdenken.
Herdenken is verwant aan gedenken, herinneren, ‘in herinnering brengen’, memoreren of vieren.
Het is stilstaan bij een persoon of gebeurtenis. 
Dat doen we bij Hyperion op zaterdag 31 oktober in het sfeervolle Witte Kerkje van Benningbroek, Kerkelaan 10 in Benningbroek.
Er is twee maal een kort programma waarbij in stilte en met muziek de gelegenheid is om een persoon of gebeurtenis te herdenken.
De eerste bijeenkomst is van 19.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.
De tweede bijeenkomst is van 20.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
In verband met de corona-maatregelen zijn er 25 personen per bijeenkomst welkom.
Wilt u een bijeenkomst bijwonen?
Geeft u zich dan op via de website www.goudennacht.nl
of via Erna [06-44089359 of Thea [06-83567547.
terug