De kerk heeft Facebook!

De kerk heeft Facebook!
Als men iets wil plaatsten op Facebook is het de bedoeling dat men dat stuurt naar
Dit mailadres wordt door 2 mensen in de gaten gehouden en na beoordeling wordt aangeleverde info wel of niet geplaatst .

terug