Taakgroepen

Taakgroepen


Taakgroep Pastoraat:
Barbara Donker 0229 571 335
Cobi Louissen 0229 572 642
Tiny Vlaar 0229 599144
Bernice Zuidhof 0229 572 331
Gemma Wagenaar-van Eck 0229 571 072 Taakgroep Diaconie:
Voorzitter: Alex Kooi 0229 219 109
Rens Opbroek 0229 591 502
Thea Borger 0229 572511
Henny Dubbeldam 0229 572 122
Ton Novotny 

Vrijwilligers:

Anneke van Eck 0229 571 797

Taakgroep Financiën en Beheer:
Voorzitter: Jan Hania 0229 572 467
Secretaris: Hilly Kool  0229-573640

Penningmeester, Ledenadministratie: Peter van der Molen, 0229-573057
Boekhouder: Herman Borger 0229-572511
Adviseur: Herman Borger 0229-572511
                Rogier Smit 0229 578787

terug