Koningsdag en Sweelinckhof

Koningsdag en Sweelinckhof
Door de beperkingen vanwege het coronavirus om buiten te zijn,  werd het een bijzondere Koningsdag.
Het was prachtig weer, maar de bewoner van Sweelinckhof kan niet zomaar naar buiten.
Bezoek ontvangen behoorde niet tot de mogelijkheden.
Dat maakt deze en andere dagen  wellcht minder leuk.
Om voor een vrolijke noot ter afwisseling te zorgen, was er een draaiorgel, dat zich enige tijd op verschillende plekken bij het Sweelinckhof liet horen.
Een klein gebaar vanuit de taakgroep Diaconaat.
Wij willen omzien naar elkaar.
We hopen dat het draaiorgel een welkome afwisseling voor de bewoners is geweest.

 
terug