Live-stream kerkdienst Live-stream kerkdienst

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tafel en binnenDiensten Protestantse Gemeente Het Vierkant op de komende zondagen online te bekijken om 17.00 uur.
De Protestantse Gemeente Het Vierkant zendt op een aantal opeenvolgende zondagmiddagen een dienst uit via de livestream van de r.k. Emmausparochie in onze dorpen.
Stem  dan af op: 
livestream.rkemmausparochie.nl of via de website rkemmausparochie.nl in het menu onder kopje 'livestream'.

U kunt de dienst rechtstreeks bekijken, niet achteraf terugkijken.

Voor alle duidelijkheid: normaal gesproken zouden wij u allemaal willen uitnodigen om te komen, maar in verband met het corona-virus is het nu juist niet de bedoeling dat u deze zondagen naar de kerk komt. We nodigen u wel uit om via het internet mee te luisteren, mee te zingen en mee te bidden.

Wij zijn de broeders en zusters van de r.k.parochie zeer erkentelijk dat wij van hun kerkgebouw en faciliteiten gebruik kunnen maken.

Hoe lang dat zal duren weten we nog niet. Houd daarvoor de website, Facebook en andere kanalen in de gaten. 
Tot ziens op het internet!

Voor meer informatie: Rens Opbroek (voorzitter kerkenraad) Email:

terug