Nieuws taakgroep Financiën & Beheer Nieuws taakgroep Financiën & Beheer

Als je jaarlijks zo bezig bent binnen de kerk krijg je te maken met positieve en negatieve punten. Ook de taakgroep Financiën & Beheer. In haar laatste vergadering kwamen er een aantal aan de orde.

Het positieve: 
+ De grote zaalruimte in de kerk van Wognum wordt in de wintermaanden twee dagen per week verhuurd aan het Horizoncollege. Daarbij gaan de leerlingen ook ondersteunende activiteiten voor onze kerk verlenen, bijv. posters maken.
+ Onze penningmeester heeft na lang doorzetten € 7.000,- terug gekregen van Vattenfall. Bij de verbouw was ons enige tijd twee meters in rekening gebracht. Ondanks dat ze zelf de oude meter hadden weggehaald, werd het een hele klus om de energieleverancier dat duidelijk te krijgen. Goed werk, Peter.
+ Voor het livestreamen van de diensten hebben zich al 5 personen beschikbaar gesteld om daarbij te helpen. Iedereen hartelijk bedankt.
+ Na een terugval ontwikkelen onze aandelen zich weer positief. Dat is ook hard nodig om de financiële positie van onze kerk in de hand te houden.

Het negatieve:
- De meerjarenbegroting. We weten al enkele jaren dat deze negatief is. Nu een tienjaren vooruitzicht is gemaakt, maken wij ons nog meer zorgen. Het gemiddelde jaarlijkse tekort is veel te hoog.
De taakgroep gaat hard aan de slag om te proberen dit tekort jaarlijks beperkt te houden.
terug