Oktober Oktober
EEN GOED GESPREK
 
Het thema op startzondag was ‘Een goed gesprek.’  We gingen en gaan met elkaar in gesprek.
Als we met God in gesprek gaan, noemen we dat bidden. De een vouwt zijn handen, sluit de ogen en benoemt wat hem bezighoudt. Een ander kijkt ’s avonds in bed in het donker en weet dat God hoort wat er in haar hart leeft. Sommigen bidden voor en na de maaltijd; anderen steken een kaars aan en weer anderen schieten noodgebedjes naar boven. Er zijn mensen die spontaan bidden, bijvoorbeeld op de fiets, of wandelend in de natuur. En er zijn er die op vaste ogenblikken knielen, in een kerk of op een gebedskleedje. 
 
Kinderen praten op hun eigen-wijze met God. Een aantal kinderen deden dat in de vorm van een brief aan God. De gespreksonderwerpen die zij aandragen zijn te vinden in dit boekje. Enkele van die briefjes zijn op deze pagina te lezen. 


Beste God. Volgens mij is de nietmachine een van uw beste uitvindingen. Anita.
 

 
 
 
Lieve God. Kaïn en Abel hadden elkaar misschien niet uitgeroeid als ze ieder een eigen slaapkamer hadden gehad. Bij mij en mijn broertje werkt het ook.                                                 Ralf.
 
 
 
God. Slechte mensen lachten Noach uit: Je hebt je ark op het land gebouwd, stommerd! Maar hij was slim. Hij bleef vriendjes met u. zou ik ook doen.                            Van Vincent!!
 
 
terug