Plusmiddag

Plusmiddag
Op woensdag 10 april wordt weer de Plusmiddag gehouden in de kerkzaal van de kerk in Wognum. Vanaf 13.30 uur ben u welkom. Een leuke en interessante middag met een invulling van het programma door De Cromme Leeck. Natuurlijk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. U krijgt nog een uitnodiging, ook om een introducé mee te nemen!

Op dinsdag 2 april is er om 18.00 uur in de kerkzaal van de kerk van Wognum een Diaconale maaltijd, georganiseerd door Taakgroep Diaconaat.  U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Doet u mee? De kosten zijn E.6,- en gaan geheel naar ons Jaardoel: ODC De Vlinders van Esdege Reigerrsdaal in Wognum. ODC staat voor Orthopedagogisch DagCentrum. Een inschrijflijst ligt achterin de kerk. Aanmelden kan ook per mail bij Alex Kooi:  of bellen 06-22809135.
terug