Pastoraat

Pastoraat
We proberen vorm en inhoud te geven aan het pastoraat binnen onze gemeente.
Het zou heel mooi zijn als we onze taakgroep kunnen uitbreiden met een paar mensen.
Belangstelling? Voor meer informatie:
predikant.pknhetvierkant@gmail.com
terug