Taakgroepen

Taakgroepen

Taakgroep Pastoraat:
Barbara Donker 0229 571 335
Cobi Louissen 0229 572 642
Tiny Vlaar 0229 599144
Bernice Zuidhof 0229 572 331
Gemma Wagenaar-van Eck 0229 571 072 
Taakgroep Diaconaat
Voorzitter: Alex Kooi (06-22809135)
Secretaris: Ton Novotny (757822)
Penningmeester: Rens Opbroek (591502)
Henny Dubbeldam (572122)
Vrijwilligers: Anneke van Eck (571797) en Thea Borger (57251)

Vrijwilligers:

Anneke van Eck 0229 571 797

Taakgroep Financiën en Beheer:
Voorzitter: Jan Hania 0229 572 467
Secretaris: Hilly Kool  0229-573640

Penningmeester, Ledenadministratie: Peter van der Molen, 0229-573057
Boekhouder: Herman Borger 0229-572511
Adviseur: Herman Borger 0229-572511
                Rogier Smit 0229 578787
terug