Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
Stap voor stap toeleven naar Pasen:
Volg de online Veertigdagentijdkalender

De Veertigdagentijd is de voorbereidingstijd op Pasen.
We lezen, horen in deze bezinningsperiode de verhalen - van Jezus - op weg naar kruis, opstanding.
Vanouds is deze tijd ingetogen, waarin mensen sober leven: vastentijd.
Naast rooms-katholieken geven steeds meer protestanten en anderen op eigen wijze vorm, inhoud hieraan.
Zelf neem ik me voor om via Kerk in Actie bewuster met deze tijd om te gaan.
Een zinvolle Veertigdagentijd toegewenst.
Ds. Peter van Ankeren


Quarantaine (= quaranta giorni, veertig dagen) is een van origine medische term die afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw. 
Alle aanmerende schepen werden verplicht om veertig dagen in de haven stil te blijven liggen. De bemanning mocht het schip niet verlaten. Deze maatregel behelst het afschermen van risicobronnen ter vermindering van verspreiding van een infectie.

De Berg der Verzoeking is volgens de Rooms-Katholieke en de Oosters-orthodoxe kerkelijke traditie de heuvel in de woestijn van Judea waar Jezus werd verzocht door de duivel.
Deze heuvel wordt ook wel de Quarantania-berg genoemd, de berg van de veertig dagen, vernoemd naar de tijd die Jezus daar zou hebben gevast. De exacte locatie is onbekend.

Hoewel er zesenveertig dagen zijn tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd), wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens deze periode, waardoor men op veertig dagen uitkomt.
Redactie

D
oor het lijden
naar vernieuwing.
Uit beknelling
naar bevrijding.
Van onvrijheid
naar opstanding.
terug