Voedselbank Voedselbank
Taakgroep Diaconaat
Ook al zijn er geen kerkdiensten, en als u wel naar de kerk gaat voor een persoonlijk moment van bezinning (dat kan in de kerk van Wognum op zondag tussen 10.00 en 13.00 uur), neemt u dan iets mee voor de Voedselbank. U kunt het in de kerk achterlaten. Wij zorgen dat het bij de Voedselbank komt.
Als u de kerk niet bezoekt, dan kunt u uw bijdrage ook bij mij inleveren. Ik neem uw bijdrage graag in ontvangst, maar belt u voor de zekerheid even, zodat we elkaar niet mislopen.
Nu Nederland een zeer bijzondere periode doormaakt, moeten wij extra omzien naar elkaar. Daarom dan ook deze oproep. Laten wij niet alleen als gemeenteleden elkaar in de gaten houden. Heb oog voor een ieder direct om je heen, in de kennissen- of familiekring en in de eigen straat.
Ik wens u allen sterkte en het vertrouwen in God; we zullen hier doorheen komen.
Ton Novotný, Saint Rémylaan 36,  [757822,  

Meer informatie: Zie het artikel in Klankbord.

 
terug