Inzameling

Inzameling

Inzameling voor de Voedselbank

De zondagen in oktober kunt u houdbare etenswaren inleveren voor de Voedselbank.
Het is bij ons traditie om twee keer per jaar in te zamelen. Juist nu in de huidige tijd en omstandigheden zijn er meer mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Daarom roepen wij u op om te geven wat u kunt missen of over heeft, net zoals u voorgaande keren hebt gedaan.
Daar zijn wij u bij voorbaat dankbaar voor. Dank u wel.
U kunt wat u wilt geven, plaatsen in de daarvoor bestemde doos in de kerk of, als dat  u beter uitkomt, bij Ton Novotný,  Saint Rémylaan 36,
[06-25512477.
Met elkaar kunnen wij een bijdrage leveren aan mensen die het echt kunnen gebruiken!
terug