Voorbij Pinksteren op weg naar de zomer. Voorbij Pinksteren op weg naar de zomer.
Voorbij Pinksteren op weg naar de zomer.
 
 

 
De velddienst in juni brengt een verhaal
in herinnering dat de ronde doet in
landbouwkringen:
 
 
  
Een boer laat de dorpspastoor zijn korenveld zien, vol wuivend goudgeel graan.
‘Wat vindt u ervan? Dat heb ik toch maar mooi gedaan, zoals het er allemaal bijstaat,’ zegt de boer.
‘Dat is niet jouw verdienste, ’antwoordt de pastoor, ‘dat heb je te danken aan Gods genade.’
Bij het aardappelveld aangekomen zegt de boer: ‘Maar wat te denken van deze akker? U zult moeten erkennen dat ik hier mooi werk heb verricht.’
Opnieuw antwoordt de pastoor: ‘Zonder God zou dit alles niet mogelijk zijn.
Hem moet je bedanken.’
Tenslotte lopen ze langs een braak liggend veld vol onkruid. ‘Kijk nu eens naar dit veld,’ zegt de boer tegen de pastoor, ‘hier heeft God al het werk alleen gedaan.’
 
 
terug