Website wegwijs

Website wegwijs
Website  
Koos Taanman - webmaster@protgemwognumbsn.nl

In dit artikel maak ik u wegwijs op onze website.
Nadat u in de browser hebt ingetypt: protgemwognumbsn.nl komt u in het welkomstscherm van de website: Welkom.
U kunt er iets lezen over de naam 'Het Vierkant'.

Kolommen
Als u een breder scherm heeft dan op uw telefoon, ziet u op de computer of tablet direct de rechterkolom. Deze verschijnt op elke pagina. Hierin staan de activiteiten voor de komende week, met o.a. de kerkdiensten en andere bijeenkomsten.
U treft er ook de nieuwste Klankbord aan, die u daar digitaal kunt lezen. Er is een goede samenwerking tussen de redactie van Klankbord en de website. Wat Klankbord is op papier, is de website digitaal, namelijk het middel om contact met elkaar te onderhouden.

Menukopjes
Bovenaan staan menukopjes: Actueel. Nadat u daarop hebt geklikt, leest u de laatste actuele informatie over wat er binnen en buiten de kerk gebeurt. U begrijpt dat die gebeurtenissen een relatie hebben met de kerk.
Het volgende menukopje is Kerkdiensten. Daaronder staan de kerkdiensten van de vorige, huidige en toekomstige maand. U kunt deze daar digitaal volgen of terugkijken.
Naast 'Kerkdiensten staat het menukopje Bijeenkomsten. Als u daarop klikt, leest u in de agenda de bijeenkomsten die worden verwacht met uitzondering van de kerkdiensten. Als u op zo'n bijeenkomst klikt, leest u er meer informatie over.
Onder het menukopje Activiteiten staan de acties die zijn of worden ondernomen, zodat u kunt zien dat er niet wordt stilgezeten.
Dan het menukopje K!ND met informatie die de kinderen in onze gemeente willen weten.
Naast dit menukopje dat van de dominee: Predikant - Inspiratie. Hij schrijft daar van tijd tot tijd teksten die u kunnen inspireren, waar u over kunt mediteren.
Dan een Gedachte van een van onze gemeenteleden.
Onder het menukopje Kerkgebouwen staat informatie over onze kerken, over het gebruik, over de geschiedenis ervan.
Natuurlijk hoort bij de kerk een goede organisatie. Daarom het menukopje Organisatie met daarin informatie over onder meer de taakgroepen, kosters, organisten.
Het menukopje Internetlinks wijst u naar informatie op internet die de kerk in het algemeen betreft.
Het laatste menukopje is ANBI, dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. Meer informatie hierover staat onder dat menukopje.

Mocht u met deze wijsheid toch de weg op de website kwijtraken, klik dan op de loupe en u vindt waar u naar zoekt.

Wilt u een bijdrage leveren aan de website, dan kan dat.
U stuurt een e-mailbericht naar webmaster@protgemwognumbsn.nl en het komt op de website. Meestal vrijwel direct, alleen in de maand juli kan het wat later zijn.

Kortom: Kijk op de website.
De website is, naast Klankbord, een goede manier om op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.
terug