Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Het Vierkant
 
 
V a c a t u r e V a c a t u r e

De Protestantse Gemeente Het Vierkant is op zoek naar
een inspirerende en verbindende

predikant

Wie zijn wij
Wij zijn een brede geloofsgemeenschap die de ontmoeting met God en met elkaar waardevol vindt. Dit uit zich o.a. in het samen vieren van de wekelijkse eredienst en een verscheidenheid aan activiteiten door gemeenteleden.
We willen een gemeenschap zijn met aandacht voor elkaar, binnen en buiten de kerk.

Wie zoeken wij
Om de komende jaren onze taak en roeping als gemeente van Jezus Christus uit te voeren, zoeken we een predikant die met lef naar buiten treedt, initiatiefrijk is en gericht op samenwerking.
Wij zoeken jou, wanneer je de Bijbel als bron gebruikt in je preken, de teksten vertaalt naar de dagelijkse praktijk.
Je kunt goed luisteren en hebt het vermogen om mensen van verschillende leeftijden en met verschillende manieren van geloofsbeleving te verbinden.
Je vindt het een uitdaging om predikant te zijn in een gemeente die langzaamaan vergrijst. Je bent met ons van mening dat elke gemeente van Christus een taak heeft als baken van hoop in een (dorps-)gemeenschap.

Wat bieden wij
Een predikantsplaats voor 24 uur (0,6 fte);
medewerking van enthousiaste gemeenteleden
en actieve taakgroepen;
een mooie predikantswoning in Wognum;
op dit moment drie monumentale kerken
in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek.

Meer informatie op deze website of via 
beroepingscommissie@protgemwognumbsn.nl

Heb je interesse
Ben je enthousiast geworden 
- wie wordt dat niet bij zo’n predikantsplaats -
stuur dan je motivatiebrief met cv naar:
beroepingscommissie@protgemwognumbsn.nl
We zien uit naar je reactie!
 
Rondje door Het Vierkant Rondje door Het Vierkant
Onze gemeente heet Het Vierkant. Deze naam is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij. Ook refereert de naam aan het feit dat de gemeente uit vier dorpen bestaat: Benningbroek, Nibbixwoud, Sijbekarspel en Wognum.
Van oorsprong zijn dit agrarische dorpen, halverwege de vorige eeuw is de bevolkings-samenstelling langzaamaan veranderd als gevolg van de ‘overloop’. Dit heeft ook invloed op
onze gemeente, die een rijke schakering aan leden bezit.

   
   Het Vierkant telt drie monumentale kerken,
   bijna vierhonderd gemeenteleden
   onder wie vrijwilligers,
   drie organisten, een cantorij, 
   een koster per locatie.
                                                       

De gemeente heeft een aantal bezittingen waaronder de drie genoemde kerken, een tweetal huizen, grond en roerende zaken. Wij maken deel uit van de ring Hoorn/Enkhuizen die valt onder de classis Noord-Holland.

 

  
            
 
Wognum


                                      

 Benningbroek


Sijbekarspel                                                                                                                               
Onze gemeente wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen.
In verkondiging en uitleg is er vrijheid van spreken. De Bijbel is daarbij de bron van waaruit wij handelen en het leven van Jezus onze inspiratie.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen bij ons. We ontplooien activiteiten met elkaar en trachten naar elkaar om te zien. Er is contact met de buurgemeenten en de rooms-katholieke parochies. Er worden bijvoorbeeld oecumenische diensten georganiseerd.


Oecumenische viering in de open lucht

We stimuleren en motiveren elkaar zodat we een kerk zijn die zich verder ontwikkelt en zichtbaar is in de dorpen. Dit laatste uit zich onder meer in een kerstmarkt, wandelingen en fietstochten.
Ook worden de kerkgebouwen gebruikt voor repetities, concerten, tentoonstellingen e.d.

Themadienst in Benningbroek

Voor een goede organisatie binnen onze kerk zijn er diverse taakgroepen, elk met een eigen aandachtsgebied. In de Taakgroepen mogen naast de bevestigde ambtsdragers ook vrijwilligers en adviseurs zitting hebben. Zij hebben echter geen stemrecht.

Communicatie is belangrijk. Een ieder wordt op de hoogte gehouden van plannen en activiteiten door middel van het Klankbord, Klankbord Expres (voor snelle berichtgeving), dorpsbladen, onze website en Facebook.

We maken ons zorgen over de terugloop van het aantal lidmaten en de toenemende vergrijzing van de gemeente. Daarnaast is het proces van het afstoten van kerkgebouwen gaande.


Onze kernwoorden zijn: welkom, gastvrijheid, open blik, aandacht voor verschillende doelgroepen, omzien naar de ander – dit alles met als basis de liefde en bemoediging van God en de voorbeelden die Jezus Christus ons geeft.


Wees welkom in Het Vierkant en vier met ons het leven
dat uit Gods eigen hand aan de wereld is gegeven.

 Gespreksgroep ouderen 

                                                      
 


Kerkdienst in Benningbroek.
 
Diaconaal jaardoel Diaconaal jaardoel

Straatpastoraat Hoorn

aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!
>Lees meer> onder menuknop Diaconie
 
Jaarthema: Aan tafel! Jaarthema: Aan tafel!


Handen: vurig, zegenend, aanbiddend; Ovalen: de stigmata in de handen
Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel; Witte lijnen: gebroken brood
Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel
Het beeld is bijna symmetrisch: verstilling, eerbied


Van de maaltijd naar de tafel van verbinding
In de bijbel - en in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden genodigd. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt lichaam en ziel. In gesprek hoor en zie je elkaar met andere oren en ogen.
De belangrijkste maaltijd in de bijbel is de maaltijd van Jezus.
Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus. Het maakt je tot een ander mens. 
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten.
Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid (Jesaja 55 / Johannes 10).


Ds. René de Reuver, scriba generale synode:
Met de keuze voor dit thema volgen we de visienota van de Protestantse kerk. Een van de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet wordt is de avondmaalstafel waar brood en wijn genadegaven van God zijn om ook uit te delen. De avondmaalstafel loopt door naar het dagelijks  leven, naar de ontmoeting met de ander. Het begrip maaltijd blijft dan een belangrijke rol spelen. Samen eten is fundamenteel voor een echte ontmoeting, heel bijbels. Een kerkgebouw kan niet zonder keuken. ...
lees meer »
 
Historie en huur Historie en huur
van de kerkgebouwen in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek
>lees meer> onder menuknop Kerkgebouwen
 
 
 
 
Pinksterpelgrimage
We trokken samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw, leefden van maandag tot en met vrijdag naar Pinksteren toe, voelden ons verbonden door de woorden die we lazen, de verzen die we zongen.
De Oecumenische Werkgroep Midden-Westfriesland organiseerde deze  Pinksterpelgrimage.

Titus Brandsma in veelvoud
In 2022 werd de karmelietenpater, priester en hoogleraar Titus Brandsma heilig verklaard. Bij iedere vesper lichtte er  een facet uit zijn leven en werk op. Hij stond op tegen het nazi-regime en de jodenvervolgingen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat kostte hem zijn leven.
>Lees meer> menuknop Kerkdiensten
 

Wognum
datum en tijdstip 28-05-2023 om 10.00
Raadhuisstraat 15

Pinksteren


Uitzending
Liturgie

Als het goede maar gebeurt
Het is merkwaardig, hoe door alles heen
telkens vredesherauten zijn opgestaan,
verkondigers van de boodschap van
de vrede. 
- Titus Brandsma -

Koor en familie Hoebe met Margo Hoebe

19.00 Sweelinck-TV
meer details

Wognum Sweelinckhof
datum en tijdstip 30-05-2023 om 19.00

Liturgie

Thema: Wij leven van de wind
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.