Protestantse Gemeente Het Vierkant

Jaardoel 2024

Familie is verbinding aangaan, onderhouden met elkaar,
samen eten en drinken, een goed gesprek, ervaren dat je niet alleen bent.
>Lees meer> menuknop Diaconie

Jaarthema

'Ga mee!'
Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. 
Lees meer >  verderop

Dit hoofdstuk gaat over het belang van de eenheid en verscheidenheid onder christenen.
Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 
We kunnen de uitnodiging ook anders verwoorden door met werkwoorden te variëren.
De kerk is kleurrijk. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.

Jaarthema 2024-2025: 
‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping. 
 

Lees meer 

Wees welkom bij

Het Vierkant

De naam is een verwijzing naar de dragende constructie
van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit vier dorpen, drie kerken,
bijna 400 gemeenteleden onder wie vrijwilligers,
drie organisten, een koster per locatie, een cantorij,
een dominee. 

Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
>Lees meer> menuknop Organisatie

Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn
- die God en mensen op een veelkleurige manier dient,
- in de g(G)eest vrij en tolerant. 
- men respecteert elkaars geloof.
- in verkondiging, uitleg is er vrijheid van spreken.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.

Historie en huur

van de kerkgebouwen in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel
>lees meer> menuknop Kerkgebouwen

Webwerkzaamheden

Van maandag 10 tot zaterdag 22 juni
is deze website minder actueel..

Web-beheerder
 
>Lees meer>
Klik of tik op het onderwerp
 

U I T N O D I G I N G voor de gemeente-bijeenkomst
29-05-2024 om 19.45

Benningbroek
02-06-2024 om 10.00

Uitzending
Liturgie


10.00/19.00 Sweelinck-TV
 

Wognum, Westfriese Ekklesia
02-06-2024 om 11.00

westfrieseekklesia.nl
Koor - Jerry Korsmit
pianist: Dick Grasman
Thema 2023-2024: 
Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
is leven van de wind.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Uitgangspunt is dit lied van
Huub Oosterhuis.
Het zet de mens kwetsbaar neer, totdat de mens uit de tijd wordt genomen door te sterven.
In al die pijn, zorgen, het slijten-aan-elkaar, zit een diepe zegen.
Het mensenleven gaat naar een voltooiing toe.


Voorganger: Bart-Jan van Gaart
Die de aarde boetseerde,
Grondvestte, vasthoudt,
Die haar niet geschapen heeft als een chaos,
Maar opdat zij ingericht en bewoond wordt

 

KunstKring Wognum
02-06-2024 om 12.00

Diaconale maaltijd
04-06-2024 om 17.30

Koffie/thee-met-contact
05-06-2024 om 10.00

Zondag 22 september Grote Kerk, Grote Markt 2, Haarlem
In verband met het reserveren van de bus, willen we op korte termijn een indicatie hebben van het aantal deelnemers. Daarom vragen we u om zich zo spoedig mogelijk op te geven.
Er zijn nu 30 aanmeldingen.
>Lees meer> menuknoppen 
Kerkblad: Klankbord  blz. 24
Kerkdiensten 22 september