Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kome wat komt


>Lees meer> onder menuknoppen
Predikant - Afscheid en zegen 
ActueelOrganisatie - Toe-komst
Essentie: Ons perspectief op de toekomst bepaalt hoe we nu in het leven staan.

Scriba ds. René de Reuver: 
“Het thema in dit kerkelijk jaar staat midden in de actualiteit.
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd. In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn.
In die werkelijkheid zeggen we als kerk:
Van U is de toekomst.’
We zetten ons in voor ons voortbestaan, als individu, kerk, samenleving, aarde.
In het besef dat het ons gegeven moet worden: 
kracht, creativiteit om ons in te zetten, 
moed om te veranderen wat we kunnen, 
wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen
èn vertrouwen dat eens alles goed zal komen. ...

Lees meer 

Wees welkom bij


De naam is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit
vier dorpen, drie kerken,
bijna 400 gemeenteleden,
met een koster, een dominee.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.

Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
>Lees meer> onder menuknop 'Organisatie'
Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn
- die God en mensen op een veelkleurige manier dient,
- in de g(G)eest vrij en tolerant. 
- men respecteert elkaars geloof.
- in verkondiging, uitleg is er vrijheid van spreken.

Diaconaal jaardoel


maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar.
>Lees meer> onder menuknop 'Diaconie'

Historie en huur

van de kerkgebouwen in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek
>lees meer> onder menuknop 'Kerkgebouwen'