Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kome wat komt


>Lees meer> onder menuknoppen
'Actueel' en 'Organisatie' - Toe-komst
'Predikant' - Beroep 
Essentie: Ons perspectief op de toekomst bepaalt hoe we nu in het leven staan.

Scriba ds. René de Reuver: 
“Het thema in dit kerkelijk jaar staat midden in de actualiteit.
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd. In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn.
In die werkelijkheid zeggen we als kerk:
Van U is de toekomst.’
We zetten ons in voor ons voortbestaan, als individu, kerk, samenleving, aarde.
In het besef dat het ons gegeven moet worden: 
kracht, creativiteit om ons in te zetten, 
moed om te veranderen wat we kunnen, 
wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen
èn vertrouwen dat eens alles goed zal komen. ...

Wees welkom bij


De naam is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit
vier dorpen, drie kerken,
bijna 400 gemeenteleden,
met een koster, een dominee.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.

Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
>Lees meer> onder menuknop 'Organisatie'
Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn
- die God en mensen op een veelkleurige manier dient,
- in de g(G)eest vrij en tolerant. 
- men respecteert elkaars geloof.
- in verkondiging, uitleg is er vrijheid van spreken.

Diaconaal jaardoel


maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar.
>Lees meer> onder menuknop 'Diaconie'

Historie en huur

van de kerkgebouwen in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek
>lees meer> onder menuknop 'Kerkgebouwen'

Diaconale Coll€ct€-doelen
onder menuknop 'Diaconie'
______________________
Pinksterpelgrimage

Traditioneel houden de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in onze omgeving samen de Pinksterpelgrimage. Daarbij trekken we samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw in ons  West-Friese land.
We leven van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni naar het Pinksterfeest toe, voelen ons verbonden door de woorden die we lezen, de verzen die we zingen.

“HET VUUR VAN DE GENERATIE Y en later!”
Bij deze Pinksterpelgrimage komen de jongeren aan het woord. Waardoor worden zij bewogen en geraakt? Waar gaan ze voor?
Jongeren hebben hun eigen specifieke kenmerken. Multitasken, keuzestress zijn de bekendste. Ze kunnen appen, netflixen, huiswerk maken, sociale media volgen tegelijk. 
Het leven is voor hen minder eenvoudig dan dat het voor hun ouders was. De wereld is onstabieler geworden, meer op het individu gericht. Dit maakt ze realistischer: ze denken al na over een vaste baan of liever nog een eigen onderneming.

Namens de Oecumenische Werkgroep Midden-West-Friesland,
Jan Verbruggen