Protestantse Gemeente Het Vierkant

Vacature


De Protestantse Gemeente Het Vierkant is op zoek naar
een inspirerende en verbindende
predikant

Wie zijn wij
Wij zijn een brede geloofsgemeenschap die de ontmoeting met God en met elkaar waardevol vindt. Dit uit zich o.a. in het samen vieren van de wekelijkse eredienst en een verscheidenheid aan activiteiten door gemeenteleden.
We willen een gemeenschap zijn met aandacht voor elkaar, binnen en buiten de kerk.

Wie zoeken wij
Om de komende jaren onze taak en roeping als gemeente van Jezus Christus uit te voeren, zoeken we een predikant die met lef naar buiten treedt, initiatiefrijk is en gericht op samenwerking.
Wij zoeken jou, wanneer je de Bijbel als bron gebruikt in je preken, de teksten vertaalt naar de dagelijkse praktijk.
Je kunt goed luisteren en hebt het vermogen om mensen van verschillende leeftijden en met verschillende manieren van geloofsbeleving te verbinden.
Je vindt het een uitdaging om predikant te zijn in een gemeente die langzaamaan vergrijst. Je bent met ons van mening dat elke gemeente van Christus een taak heeft als baken van hoop in een (dorps-)gemeenschap.

Wat bieden wij
Een predikantsplaats voor 24 uur (0,6 fte);
medewerking van enthousiaste gemeenteleden
en actieve taakgroepen;
een mooie predikantswoning in Wognum;
op dit moment drie monumentale kerken
in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek.

Meer informatie op deze website of via
beroepingscommissie@protgemwognumbsn.nl

Heb je interesse?
Ben je enthousiast geworden
(wie wordt dat niet bij zo’n predikantsplaats?)
stuur dan je motivatiebrief met cv uiterlijk
3 maart 2023 naar:
beroepingscommissie@protgemwognumbsn.nl
We zien uit naar je reactie!

Rondje door Het Vierkant

Onze gemeente heet Het Vierkant. Deze naam is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij. Ook refereert de naam aan het feit dat de gemeente uit vier dorpen bestaat: Benningbroek, Nibbixwoud, Sijbekarspel en Wognum.
Van oorsprong zijn dit agrarische dorpen, halverwege de vorige eeuw is de bevolkings-samenstelling langzaamaan veranderd als gevolg van de ‘overloop’. Dit heeft ook invloed op onze gemeente, die anno 2022 een rijke schakering aan leden bezit.Het Vierkant telt
drie monumentale kerken,
bijna vierhonderd gemeenteleden
onder wie vrijwilligers,
drie organisten,
een cantorij 
een koster per locatie.
 
De gemeente heeft een aantal bezittingen waaronder de drie genoemde kerken, een tweetal huizen, grond en roerende zaken. Wij maken deel uit van de ring Hoorn/Enkhuizen die valt onder de classis Noord-Holland.

 
Sijbekarspel


Wognum                                             
 
           


Benningbroek
Onze gemeente wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen.
In verkondiging en uitleg is er vrijheid van spreken. De Bijbel is daarbij de bron van waaruit wij handelen en het leven van Jezus onze inspiratie.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen bij ons. We ontplooien activiteiten met elkaar en trachten naar elkaar om te zien. Er is contact met de buurgemeenten en de rooms-katholieke parochies. Er worden bijvoorbeeld oecumenische diensten georganiseerd.
       

Oecumenische viering in de open lucht
We stimuleren en motiveren elkaar zodat we een kerk zijn die zich verder ontwikkelt en zichtbaar is in de dorpen. Dit laatste uit zich onder meer in een kerstmarkt, wandelingen en fietstochten.
Ook worden de kerkgebouwen gebruikt voor repetities, concerten, tentoonstellingen e.d.


Themadienst: bijzonder in Benningbroek.
Voor een goede organisatie binnen onze kerk zijn er diverse taakgroepen, elk met een eigen aandachtsgebied. In de Taakgroepen mogen naast de bevestigde ambtsdragers ook vrijwilligers en adviseurs zitting hebben. Zij hebben echter geen stemrecht.

Communicatie is belangrijk. Een ieder wordt op de hoogte gehouden van plannen en activiteiten door middel van het Klankbord, Klankbord Expres (voor snelle berichtgeving), dorpsbladen, onze website en Facebook.

We maken ons zorgen over de terugloop van het aantal lidmaten en de toenemende vergrijzing van de gemeente. Daarnaast is het proces van het afstoten van kerkgebouwen gaande.

Onze kernwoorden zijn: welkom, gastvrijheid, open blik, aandacht voor verschillende doelgroepen, omzien naar de ander – dit alles met als basis de liefde en bemoediging van God en de voorbeelden die Jezus Christus ons geeft.

Wees welkom in Het Vierkant en vier met ons het leven
dat uit Gods eigen hand aan de wereld is gegeven.


 Gespreksgroep ouderen                                               
   
Kerkdienst in Benningbroek.

Diaconaal jaardoel


Straatpastoraat Hoorn

aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!
>Lees meer> onder menuknop Diaconie

Jaarthema: Aan tafel!Handen: vurig, zegenend, aanbiddend; Ovalen: de stigmata in de handen
Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel; Witte lijnen: gebroken brood
Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel
Het beeld is bijna symmetrisch: verstilling, eerbied


Van de maaltijd naar de tafel van verbinding
In de bijbel - en in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden genodigd. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt lichaam en ziel. In gesprek hoor en zie je elkaar met andere oren en ogen.
De belangrijkste maaltijd in de bijbel is de maaltijd van Jezus.
Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus. Het maakt je tot een ander mens. 
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten.
Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid (Jesaja 55 / Johannes 10).


Ds. René de Reuver, scriba generale synode:
Met de keuze voor dit thema volgen we de visienota van de Protestantse kerk. Een van de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet wordt is de avondmaalstafel waar brood en wijn genadegaven van God zijn om ook uit te delen. De avondmaalstafel loopt door naar het dagelijks  leven, naar de ontmoeting met de ander. Het begrip maaltijd blijft dan een belangrijke rol spelen. Samen eten is fundamenteel voor een echte ontmoeting, heel bijbels. Een kerkgebouw kan niet zonder keuken. ...
Lees meer 

Historie en huur

van de kerkgebouwen in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek
>lees meer> onder menuknop Kerkgebouwen

Kerkdiensten
>Lees meer> onder de menuknop.

Benningbroek
05-02-2023 om 10.00

Uitzending
Liturgie

10.00/19.00 Op Sweelinck-TV

 

Wognum Westfriese Ekklesia
05-02-2023 om 11.00
westfrieseekklesia.nl
Koor met Jerry Korsmit,
pianist: Dick Grasman

Jaarthema:  “Inspirerende liederen - bron van bezieling”
Toespraak: Bettine Siertsema
Lied om vrijheid (blz. 796 Verzameld Liedboek): 

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water
dan valt de nacht over het middaguur.
 
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht – ongebroken val het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.
 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nu angstig zijn 
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.

 

Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia 

Wie een toespraak houdt, kiest een lied van Huub Oosterhuis waardoor die geraakt is; een lied dat voortkomt uit de bijbelse traditie, dat een actuele betekenis heeft.
Deze liederen nemen een essentiële plaats in de diensten. In veel liederen gaat het over een visioen van vrede dat haaks staat op het alledaagse leven,  de gangbare manier van denken.
Vrijheid