Protestantse Gemeente Het Vierkant

Wees welkom bij

Het Vierkant

De naam is een verwijzing naar de dragende constructie
van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit vier dorpen, drie kerken,
bijna 400 gemeenteleden onder wie vrijwilligers,
drie organisten, een koster per locatie, een cantorij,
een dominee. 

Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
>Lees meer> menuknop Organisatie

Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn
- die God en mensen op een veelkleurige manier dient,
- in de g(G)eest vrij en tolerant. 
- men respecteert elkaars geloof.
- in verkondiging, uitleg is er vrijheid van spreken.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.

Diaconaal jaardoel

Straatpastoraat Hoorn
aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!
>Lees meer> menuknop Diaconie

Jaarthema

'Ga mee!'
Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. 
Lees meer >  verderop

Dit hoofdstuk gaat over het belang van de eenheid en verscheidenheid onder christenen.
Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 
We kunnen de uitnodiging ook anders verwoorden door met werkwoorden te variëren.
De kerk is kleurrijk. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.

Lees meer 

Historie en huur

van de kerkgebouwen in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel
>lees meer> menuknop Kerkgebouwen

>Lees meer>
menuknoppen Agenda, Kerkdiensten
 
Classis Roadshow

donderdag 30 november
>Lees meer> menuknop Kerkenraad
 
Adventskalender
 

(65)Plus
29-11-2023 om 14.00

Klaverjassen
01-12-2023 om 13.30

Benningbroek
03-12-2023 om 10.00

Uitzending
Liturgie


Advent (1)


10.00/19.00 Sweelinck-TV
 

Wognum, Westfriese Ekklesia
03-12-2023 om 11.00

westfrieseekklesia.nl
Koor - Jerry Korsmit
pianist: Dick Grasman
Thema 2023-2024: 
Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
is leven van de wind.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Uitgangspunt is dit lied van
Huub Oosterhuis.
Het zet de mens kwetsbaar neer, totdat de mens uit de tijd wordt genomen door te sterven.
In al die pijn, zorgen, het slijten-aan-elkaar, zit een diepe zegen.
Het mensenleven gaat naar een voltooiing toe.


Voorganger: Juut Meijer
Om te zien een nieuwe aarde
Om te gaan een wereld wijd
Om een zacht en onbezwaarde
Mens te zijn in nieuwe tijd.
Om een stem uit vuur te horen
Om een naam van eeuwigheid
Om steeds nieuw die naam te horen

8, 9 december Kerstmarkt

>Lees meer> menuknop Agenda