13 oktober

13 oktober
Onlangs had ik een vergadering van de werkgemeenschap van predikanten in de kerk van Hensbroek. Deze kerk wordt weinig meer gebruikt voor de eredienst.
We komen een aantal keren per jaar bij elkaar om te praten over bepaalde thema's, over het werk dat wij doen als predikanten in de PKN-kerken in deze streek. Het is altijd goed om elkaar te zien, te spreken.
We besluiten elke vergadering met een kort middaggebed, waarin we dan a capella  zingen uit ons Liedboek. Ook deze keer. Zo klonk daar in de kerk een lied.
Terwijl we zongen, begon de zon te schijnen, viel het zonlicht door de kerkramen naar binnen.
Nu wil ik niet zeggen dat dat door ons gezang kwam (hoewel het volgens mij niet onaardig klonk). Maar het was alsof, daar in de kerk van Hensbroek, hemel en aarde elkaar even raakten.
Tijdens de fietstocht op weg naar huis bleef de melodie een tijdlang in mijn hoofd zitten. Een moment om niet te vergeten.

Een fijne woensdag verder. Tot een volgende keer.
terug