19 mei

19 mei
De derde dag over de kleur rood: 3 rode liedboeken.
In 1965, 2 jaar na mijn geboorte, verscheen de rode bundel met 
102 gezangen.
In 1973 verscheen het (rode) Liedboek voor de kerken.
In 2013 verscheen het (rood-oranje) Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.  Trouwens, van deze laatste bundel is er ook een blauwe versie.
Deze bundels hebben mijn geloof gevormd. In de loop der jaren heb ik in de kerk en daarbuiten veel liederen uit deze bundels gezongen. Oude bekende liederen (door generaties gezongen) kwamen voorbij, ook veel nieuwe liederen. Ik zing ze graag.
Hiermee weet ik mij verbonden met degenen, die ons voor zijn gegaan, voel ik mij  verbonden met de huidige tijd.
Een van de liederen die in alle drie de bundels voorkomt is het lied "Zing voor de Heer een nieuw gezang": Respectievelijk Gezang 98, 225, 655. De melodie is van Frits Mehrtens die in 1922 in Hoorn werd geboren. In 1965 kwam hij door een verkeersongeluk om het leven.
Ook een voor mij nog vrij onbekend, lied 220, inspireert mij wat melodie en de woorden betreft. Onlangs door Petra Berger in het programma "Petrus in het land"  gezongen. De tekst is van Jaap Zijlstra.
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
...
Als je dit lied een paar keer hebt gehoord, zing je het eigenlijk zo mee.

Ik kijk uit naar de periode, waarin we in de kerk met z'n allen liederen kunnen zingen. 
Tot die tijd luisteren we in de kerk naar liederen, kunnen we thuis wel gewoon meezingen. Hopelijk geven liederen, uit verschillende tijden, ons inspiratie.
terug