23 augustus

23 augustus
De scholen in het noorden beginnen, hoorde ik zojuist op het journaal.
Ik heb het gisteren ook genoemd in de kerkdienst.
Dat is altijd een spannend moment voor de kinderen, jongeren, die na een lange zomervakantie vroeg moeten opstaan en elke dag hun plek in de schoolbanken moeten innemen. Natuurlijk is het ook een spannend moment voor de ouders als je kind weer of voor het eerst naar school gaat.

Hoewel het voor mij al een hele tijd geleden is dat ik op de lagere school zat (in 1975 nam ik afscheid van de toen nog 6de klas) kan ik me het spannende gevoel van een nieuw schooljaar nog wel herinneren. Een nieuwe juf of meester, een ander schoollokaal, nieuwe boeken, ...
De lagere school in Amstelveen waar ik naar toe ging, bestaat allang niet meer. Dit gebouw heeft plaats gemaakt voor allerlei woningen. Maar soms denk ik nog wel terug (volgens mij gebeurt dat meer als je ouder wordt) aan die tijd met juffrouw Roos, juffrouw Beetstra, meester van der Sar, meester van Strien, juffrouw van 't Veer, juffrouw van den Broeke.
Zo hebben we allemaal onze eigen herinneringen aan die tijd.

Ik wil iedereen veel succes toewensen in dit nieuwe schooljaar of dat nu de lagere  school (=basisschool
- redactie) is, of de middelbare school of het hoger onderwijs.
Dit wens ik natuurlijk ook degenen die werken in het onderwijs.
Dat het een mooi jaar mag worden.

Een goede maandag toegewenst.
terug