2 augustus

2 augustus
Ulrum ligt in de gemeente Het Hogeland in het noorden van de provincie Groningen. Volgens Wikipedia telde dit dorp in 2020 nog geen 1300 inwoners.

Tot een aantal jaren geledenwaren er vier kerken: de Hervormde, Gereformeerde,  Christelijk Gereformeerde kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Je kunt het je nu niet meer voorstellen als je door dit rustige dorp loopt, maar hier liggen de wortels van de Afscheiding van 1834. In oktober maakte predikant Hendrik de Cock zich met een groot gedeelte van zijn gemeente los van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Zij ergerden zich onder andere aan het gebrek aan kerkelijke tucht ten opzichte van vrijzinnige predikanten, het verplicht zingen van één gezang uit de bundel Evangelische Gezangen.
Overal in Nederland ontstonden kerkelijke groepen los van de Hervormde Kerk. Na de Doleantie van 1886 (een volgende afscheiding) verenigden veel van deze groepen zich tot de Gereformeerde Kerken.

Lange tijd hebben hervormden en gereformeerden los van elkaar geleefd. In 2004 verenigden de Hervormde, Gereformeerde, Lutherse Kerken zich landelijk tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Ook in Ulrum zijn hervormden en gereformeerden samengegaan in 2015. Het hervormde kerkgebouw in Ulrum wordt inmiddels niet meer gebruikt voor kerkdiensten. Deze vinden plaats in het gereformeerde kerkgebouw. De gemeentes zijn samengevoegd tot de Protestantse Gemeente Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Ulrum is opgeheven vanwege een te klein aantal leden. Er zijn nog twee gemeentes in Ulrum: de Protestantse Gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Het voormalig hervormde kerkgebouw is overdag geopend voor bezoek. Wij gingen  tijdens onze laatste vakantie ook hier even naar binnen. We kennen dit kerkgebouw wel: toen hier nog kerkdiensten werden gehouden, zijn we er een aantal keren geweest.

Het is nu de stilte die er heerst. Wat zal dat anders zijn geweest in de jaren '30 van de 19de eeuw. Ik ben blij dat ik in deze tijd leef waar we in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel, Nibbixwoud samen kerk zijn.  Waar in elk geval in onze gemeente weinig of geen verschil meer is tussen hervormden, gereformeerden. Daarnaast is er een goede samenwerking met de katholieke parochie.

Een goed begin van de week toegewenst.
foto genomen in de voormalige hervormde kerk van Ulrum
terug