3 januari

3 januari
Gisteren, 2 januari,  sloten we in de kerk de kerstperiode af met het verhaal van de drie magiërs/wijzen uit het oosten. Zij volgden de ster, kwamen zo bij het pasgeboren Kind, bij Jezus.
Dat het licht van de ster ons, als gemeente Het Vierkant, mag blijven inspireren in dit nieuwe jaar 2022.
terug