9 maart

9 maart
Onlangs kreeg ik van een katholieke dorpsgenoot een boekje met de titel 
"Van Maria Lichtmis tot Pinksteren, bidden in onzekere tijden".
Ik bladerde vanochtend wat, kwam een tekst tegen van Marinus van de Berg.
Ik citeer een gedeelte uit deze tekst, dit gebed.
Dat U een wachtende bent
die liefdevol naar mij uitkijkt,
Uw deur niet dichtdoet
Dat bevrijdt en troost me.
Om over na te denken op weg naar de vierde zondag in de Veertigdagentijd.

Een goede dinsdag toegewenst.
terug