9 oktober

9 oktober
Ik hoorde in het programma Petrus in het land deze zegenwoorden:
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust,
bij je zijn in je taken op aarde en je op de weg van de vrede leiden.
Deze woorden mogen wij elke dag
opnieuw ontvangen, elkaar toewensen.
terug