Kerkblad

Bespaar kapitaal: lees Klankbord digitaal:
Kerkblad
Nummer 2 - oktober-november
Lees Klankbord hier
op deze website van Het Vierkant.
Nog veel gemeenteleden ontvangen Klankbord op papier.
Om papier en kosten te besparen is het beter om Klankbord digitaal te lezen.
Een kleine moeite om milieubewust(er) bezig te zijn.
Dus probeer het eens een tijdje.
Je kunt altijd nog terug naar de papieren versie als dat nodig is.
Aanmelden bij: klankbord@protgemwognumbsn.nl

Uitgelicht:
blz. 3 Zondag 14 november is de oecumenische schoenendoosviering in de Hiëromymuskerk.
Versier, vul jij een schoenendoos voor de kinderen die wonen in landen met weinig of geen schoolspullen en speelgoed?
De schoenendoos kan ingeleverd worden bij PKN Wognum
op woensdag 10 november tussen 13.00 en 16.00 uur en
zondagochtend 14 november in de Hiëronymuskerk of
uiterlijk tot donderdag 11 november 15.00 uu bij koster Hannelore Lamers [10631859 Raadhuisstraat 13 Wognum.
Via www.schoenendoosactie.nl vind je informatie over wat je wel en niet in de doos kunt doen. We hopen op veel mooi versierde, gevulde dozen.

 
 
Taakgroep Diaconaat in actie

>Lees meer> onder menuknop 'Activiteiten'
Taakgroep Diaconaat in actie
en/of Klankbord Expres Nummer 7

FILMAVOND voor 'WARM THUIS'
De taakgroep Diaconaat nodigt iedereen uit voor de filmavond op woensdag 27 oktober in de kerk van Wognum.
De entree bedraagt €7.50.
Pinnen is mogelijk.

De opbrengst gaat naar de stichting 'Warm Thuis'.

“Sorry, we missed you”
De film vertelt het verhaal over een jong stel met twee kinderen dat worstelt om rond te komen. De man besluit zelfstandig pakketbezorger te worden. Officieel is hij eigen baas, maar in feite zit hij vast aan één opdrachtgever die hem geen enkele vrijheid gunt. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, wordt een molensteen om de nek van het gezin.
De film is een harde aanklacht tegen een economisch systeem dat mensen afmat, kaalvreet en uitspuugt. Toch zit er ook licht en lucht in het verhaal met huiselijke scènes vol puberperikelen en een moeder die haar gezin bij elkaar probeert te houden. Een verhaal over woede, maar ook met ruimte voor begrip. Een verhaal dat ons nog lang zal bezighouden.


Het programma
19.30 uur Inloop met koffie of thee
20.00 uur Korte inleiding en start van de film
Rond 21.30 uur Kort nagesprek over het filmverhaal
We sluiten af met een drankje

Graag aanmelden
tot en met zondag 24 oktober
via lammy-vriesinga@kpnmail.nl
of bellen naar [271290.

Bij verkoudheid – of vergelijkbare klachten blijft u thuis.
Tot ziens op 27 oktober.

Oogst
Zondag 10 oktober was de oogst-kerkdienst. Traditiegetrouw zamelen wij lang houdbare etenswaren in voor de Voedselbank. Het behoeft niet veel woorden: we weten dat mensen er een beroep op moeten doen. Wij kunnen helpen door te delen en te geven.
Tot en met zondag 7 november kunt u bijdragen inleveren
in de kerk van Wognum of bij
koster Hannelore Lammers [06-10631859 of
Ton Novotný, Saint Rémylaan 36 
[06-25512477 
Laten we met elkaar zorgen voor een goede oogst voor de Voedselbank!
 
Protestantse Lezing Protestantse Lezing
www.protestantsekerk.nl
Zaterdag 30 oktober 2021 om 20.00 uur houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?
Zijn lezing sluit aan bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ (zie onder menuknop 'Welkom").
Er komt een pdf-tekstuitgave die men na de lezing kan downloaden. De video-opname van de lezing is naderhand ook nog enige te bekijken op deze website.
De Protestantse Lezing is online te volgen, ook op deze website van 'Het Vierkant'.
Programma:
20.00 uur:  Welkom, introductie - Muziek - Introductie panel 
20.20 uur: Introductie spreker Lezing - Muziek - Panelgesprek 
21.30 Afsluiting
 
Gebruik kerken

Update oktober
Gebruik kerken
Erediensten, andere kerkelijke bijeenkomsten
Richtlijn:
Op gepaste afstand van elkaar:
de stoelen staan verspreid over de ruimte.
Er wordt rekening gehouden met wie op 1,5 meter van elkaar willen zitten.

Concerten, vergaderingen, andere evenementen
Het corona-vaccinatiebewijs wordt gescand.
De organisatoren van de vergaderingen en evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de scan.
De iPad met scan wordt ter beschikking gesteld.
 
Reformatie

Reformatie
Reformatiezondag
De zondag van of voor Reformatiedag (31 oktober) heet Reformatiezondag.
https://www.beleven.org/verhalen/imgbasis/spacer.gifReformatiedag (of: Hervormingsdag) is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespijkerd zou hebben.
Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk.
In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.

Op Reformatiedag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking en de reformatie van Luther.
Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terug brengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. In de Rooms-katholieke Kerk van zijn dagen waren deze zaken volkomen op de achtergrond geraakt.
De paus beheerste volledig de kerk.
De kerk was soms meer instrument voor machtspolitiek, dan middel tot verbreiding van het Evangelie.

Luther is zijn verzet tegen de Rooms-katholieke Kerk begonnen met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat.
Toen de Rooms-katholieke kerk in de middeleeuwen weinig geld had, moesten er manieren worden gevonden om de kaspositie te verbeteren.
Uiteindelijk kwam de Roomse kerk met: de aflaat.
Dit fenomeen bracht flink wat geld in het laatje want de zondaar moest voor zijn aflaat naar rato betalen:
Stel, je hebt een zonde begaan, je gaat die biechten, je zegt dat je berouw hebt en de priester draagt je op als boetedoening een bedevaart naar Rome te maken... Maar dat is nogal wat.
Je kunt je dat niet permitteren.
In plaats daarvan ga je naar de rondtrekkende aflaatverkoper en verwerft je een aflaatbrief met 'surplus' (overschot voor toekomstige zonden).
Je toont die de volgende keer aan de priester en zegt triomfantelijk : "
'k Ben al klaar.
De boete is al gedaan, ik heb het hier zwart op wit."

Het staat historisch gezien niet vast of Luther werkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg.
Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen.
Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen).
Als monnik en priester kreeg Luther concreet met de gevolgen van de verwording te maken. Daartegen wilde hij de centrale boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden, weer centraal stellen.
Zijn poging werd door Paus Leo X ten enenmale niet onderkend.
Het heeft Luther verrast dat zijn stellingen binnen de kortste keren en over een breed front in de samenleving weerklank hebben gevonden.

Binnen de lutherse kerk, wordt de Reformatiedag beschouwd als een van de belangrijkste kerkelijke dagen.