Protestantse Gemeente Het Vierkant

ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie
behorend tot Protestantse Kerk Nederland

ANBI-overzicht Diaconie Rekening 2020
terug