Protestantse Gemeente Het Vierkant

Beroepingscommissie

Rens Opbroek
Door de kerkenraad is een beroepingscommissie geformeerd.
De commissie, die tien leden telt, is een afspiegeling van onze gemeente. Er is gelet op een goede verhouding tussen man, vrouw, jonger, ouder, wel of geen ervaring met beroepingswerk.
De leden zijn: Rieneke de Boer, Herman Borger, Tryja Boven, Arienne Brinkman, Ina Broekhuizen, Joost van der Kooij, Renate Koren, Samantha Kroonenburg, Koos Taanman, Harry Toebes.
Uit hun midden hebben zij Joost gekozen als voorzitter, Koos als secretaris, Tryja als degene die de communicatie verzorgt.
De commissie moet het beroepingswerk in rust. vrede, vertrouwelijkheid kunnen doen. 
Daarom is afgesproken dat de commissie alleen de kerkenraad op de hoogte houdt. De kerkenraad rapporteert via Klankbord, Klankbord Expres, de website, mededelingen in de kerkdienst of via een speciaal voor gemeenteleden belegde informatiebijeenkomst over de voortgang.
Wij wensen de commissie veel succes.
terug