Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Het Vierkant
 
 
Beroepingsproces Beroepingsproces
De beroepingscommissie heeft gezocht naar een nieuwe predikant voor onze vacante gemeente Het Vierkant.
De kerkenraad (13.8.2023) is blij u te kunnen melden dat er een volgende stap is gezet. De commissie heeft een advies uitgebracht en de kerkenraad heeft dat unaniem overgenomen. 

Volgens de kerkorde is daarna, op 13 juli, de gemeente-bijeenkomst gehouden waarin het beroepingsproces is toegelicht en waar de keuze van de beroepingscommissie, bekrachtigd door de kerkenraad, bekend is gemaakt.
De aanwezige stemgerechtigde gemeenteleden hebben daar hun goedkeuring aan gehecht.

De voorgedragen kandidaat is dominee Marianne Gaastra, predikant in Nijensleek-Vledder, voormalig interim-predikant in Havelte.
Het voornemen is haar te beroepen als tijdelijk predikant voor een termijn van tenminste twee jaar, met een dienstverband van 60%.

De kerkenraad heeft na de beroepstermijn de benodigde papieren opgesteld om een formeel Beroep te kunnen uitbrengen. 
Op 12 augustus is dat overhandigd aan dominee Marianne Gaastra.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat zij het Beroep heeft aangenomen.
 
Zondag 8 oktober om 14.30 uur is de intrededienst in de kerk van Wognum.
Daarin wordt onze nieuwe predikant bevestigd door dominee Jantina de Ruiter, consulent tijdens het beroepingsproces, predikant van de Thomas-gemeente.
Marianne Gaastra was aanwezig op de barbecue op vrijdag 1 september, zodat u daar al met haar kon kennismaken.
 
De kerkenraad spreekt zijn dank uit aan iedereen die aan dit succesvolle beroepingsproces heeft bijgedragen.
 
Namens de kerkenraad,
Rens Opbroek

>Lees meer> menuknop Kerkenraad
terug
 
 
 
 

Wognum, Hiëronymuskerk
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00

Uitzending
Viering van woord, gebed
Thema: ‘Toevlucht’:
Waar vinden mensen hun toevlucht?

Spanbroek
Deze viering vormt de afsluiting van de Vredesweek.
Daarna koffie/thee, gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

meer details

KunstKring Wognum
datum en tijdstip 24-09-2023 om 12.00
meer details

Buurt-barbecue
datum en tijdstip 24-09-2023 om 15.00
meer details

Westfries Mannenkoor
datum en tijdstip 30-09-2023 om 20.00
meer details

 
Amsterdam, Westerkerk
Zondag 29 oktober 
Stand van zaken op 17 september: nog 6 plaatsen beschikbaar in de ;
opgave bij Tryja Boven [06-53218523.
De eigen bijdrage bedraagt €10,00, gepast betalen in de bus
8.30 wintertijd  vertrekt vanaf Cor Druifplein bij café De Post in Midwoud
9:00 wintertijd  vertrekt vanaf Raadhuisstraat 15 bij de kerk in Wognum
Zorg ervoor dat u op tijd bij de opstapplaats aanwezig bent.
Er is een strak tijdschema, de  vertrekt direct op de aangegeven tijden.
Advies: Neem een lunchpakket mee.
>Lees meer> menuknop Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.