Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Het Vierkant
 
 
Beroepingsproces Beroepingsproces
De beroepingscommissie heeft gezocht naar een nieuwe predikant voor onze vacante gemeente Het Vierkant.
De kerkenraad (13.8.2023) is blij u te kunnen melden dat er een volgende stap is gezet. De commissie heeft een advies uitgebracht en de kerkenraad heeft dat unaniem overgenomen. 

Volgens de kerkorde is daarna, op 13 juli, de gemeente-bijeenkomst gehouden waarin het beroepingsproces is toegelicht en waar de keuze van de beroepingscommissie, bekrachtigd door de kerkenraad, bekend is gemaakt.
De aanwezige stemgerechtigde gemeenteleden hebben daar hun goedkeuring aan gehecht.
De voorgestelde termijn van twee jaar, past ook in de problematiek m.b.t. het samengaan met buurgemeenten. Volgens de kerkregels is het mogelijk binnen twee jaar met een andere predikant in zee gaan. In die twee jaar wordt een visie ontwikkeld hoe we gaan kerken in de toekomst. Voorgesteld wordt om na 1 jaar weer een beroepingscommissie samen te stellen en deze dominee dan mee laten zoeken.

De voorgedragen kandidaat is dominee Marianne Gaastra, predikant in Nijensleek-Vledder, voormalig interim-predikant in Havelte.
De beroepingscommissie kwam na een aantal gesprekken tot de conclusie dat zij perfect in het beoogde profiel past.
Het voornemen is haar te beroepen als tijdelijk predikant voor een termijn van tenminste twee jaar, met een dienstverband van 60%.

Volgens de regels van de Protestantse Kerk in Nederland volgde na de gemeente-bijeenkomst een beroepstermijn van vijf dagen,  eindigend op
vrijdag 21 juli, waarin gemeenteleden bezwaar kenbaar konden maken tegen de gevolgde procedure.  Daarop zijn geen reacties gekomen.
De kerkenraad heeft daarna de benodigde papieren opgesteld om een formeel Beroep te kunnen uitbrengen.
Op 12 augustus is dat overhandigd aan dominee Marianne Gaastra.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat zij het Beroep heeft aangenomen.
 
Zondag 8 oktober om 14.30 uur is de intrededienst in de kerk van Wognum.
Daarin wordt onze nieuwe predikant bevestigd door dominee Jantina de Ruiter, consulent tijdens het beroepingsproces, predikant van de Thomas-gemeente.
De ochtenddienst vervalt, de oogstdienst schuift op naar zondag 22 oktober.
Marianne Gaastra was aanwezig op de barbecue op vrijdag 1 september, zodat u daar al met haar kon kennismaken.
 
De kerkenraad spreekt zijn dank uit aan iedereen die aan dit succesvolle beroepingsproces heeft bijgedragen.
 
Namens de kerkenraad,
Rens Opbroek
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.