Online-uitzendingen

Online-uitzendingen
De kerk van Wognum is met telefoon- en internet-verbinding geschikt voor online-diensten.
Ook kunnen we bij uitvaarten, bruiloften deze mogelijkheid aanbieden, bijvoorbeeld voor verre familie of personen die niet aanwezig kunnen zijn.
Een extra service vanuit onze kerk.

De aanschaf van installatie-apparatuur is een behoorlijk bedrag.
Jaarlijks zijn er verplichte abonnementen om te mogen uitzenden.
Er is een fonds ingesteld om de kosten van de online-kerkdiensten te bekostigen.
Wilt u daarvoor een ‘linkje’ bijdragen dan kan dat op het rekeningnummer van de kerk
NL09 RABO 03716 06020, onder vermelding van: ‘Vierkant Online Bijdrage’.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Taakgroep Financiën & Beheer
terug