Protestantse Gemeente Het Vierkant

Wees welkom bij

Het Vierkant

De naam is een verwijzing naar de dragende constructie
van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit vier dorpen, drie kerken,
bijna 400 gemeenteleden onder wie vrijwilligers,
drie organisten, een koster per locatie, een cantorij,
een dominee. 

Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
>Lees meer> menuknop Organisatie

Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn
- die God en mensen op een veelkleurige manier dient,
- in de g(G)eest vrij en tolerant. 
- men respecteert elkaars geloof.
- in verkondiging, uitleg is er vrijheid van spreken.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.
terug

Sijbekarspel in plaats van Wognum
14-04-2024 om 10.00

Uitzending
Liturgie
Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’
De anderen zeiden: ‘Wij gaan met je mee.’
Ze vertrokken in de boot om te vissen.
Die hele nacht vingen ze niets.
Toen het al ochtend werd, stond Jezus bij het meer.
De leerlingen wisten niet dat hij het was.

‘Gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wel wat vangen!’
Het net was zo vol met vissen, dat ze het niet meer aan boord konden trekken.


Koor Glorious - Mia de Ruiter

10.00/19.00 Sweelinck-TV
 

Concert Projectkoor Sappho
14-04-2024 om 15.00

Meditatie         
17-04-2024 om 18.45

Wandeling
17-04-2024 om 19.00

Leeskring Mystiek
17-04-2024 om 20.00

Kunst-expositie
20-04-2024 om 15.00

>Lees meer> menuknoppen:
AgendaKerkdienstenDiaconie