Protestantse Gemeente Het Vierkant

Jaarthema

... ‘Van U is de toekomst’ is het thema van de visienota
Die verwoordt wat de komende jaren van belang is voor het leven en werken van onze kerk, biedt hierin richting. 
In alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam leven.
Open voor wat God aan het doen is, alert op wat zijn Geest nu al laat zien.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was, die komt.
Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.
Die ontspanning kan ons enorm helpen. Daar waar het gaat om de kerk, om ons leven,  om de samenleving. 
Als we belijden dat we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, moeten we ons daarvoor inzetten. Dat mag met een ontspannen houding.
Die combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid én uit de kramp.
Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht.
Het biedt troost, zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen, te delen, de ziel te voeden met zijn Woord, biddend de weg te gaan,  zich in te zetten voor de naaste.
We kunnen onze weg in vertrouwen gaan.
Kome wat komt.
terug

Webwerkzaamheden

Van maandag 10 tot zaterdag 22 juni
is deze website minder actueel..

Web-beheerder
 
>Lees meer>
Klik of tik op het onderwerp
 

U I T N O D I G I N G voor de gemeente-bijeenkomst
29-05-2024 om 19.45

Benningbroek
02-06-2024 om 10.00

Uitzending
Liturgie


10.00/19.00 Sweelinck-TV
 

Wognum, Westfriese Ekklesia
02-06-2024 om 11.00

westfrieseekklesia.nl
Koor - Jerry Korsmit
pianist: Dick Grasman
Thema 2023-2024: 
Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
is leven van de wind.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Uitgangspunt is dit lied van
Huub Oosterhuis.
Het zet de mens kwetsbaar neer, totdat de mens uit de tijd wordt genomen door te sterven.
In al die pijn, zorgen, het slijten-aan-elkaar, zit een diepe zegen.
Het mensenleven gaat naar een voltooiing toe.


Voorganger: Bart-Jan van Gaart
Die de aarde boetseerde,
Grondvestte, vasthoudt,
Die haar niet geschapen heeft als een chaos,
Maar opdat zij ingericht en bewoond wordt

 

KunstKring Wognum
02-06-2024 om 12.00

Diaconale maaltijd
04-06-2024 om 17.30

Koffie/thee-met-contact
05-06-2024 om 10.00

Zondag 22 september Grote Kerk, Grote Markt 2, Haarlem
In verband met het reserveren van de bus, willen we op korte termijn een indicatie hebben van het aantal deelnemers. Daarom vragen we u om zich zo spoedig mogelijk op te geven.
Er zijn nu 30 aanmeldingen.
>Lees meer> menuknoppen 
Kerkblad: Klankbord  blz. 24
Kerkdiensten 22 september