Kerkblad

Kerkblad
Nummer 5 Voorjaar
Uitgelicht: Online colleges PKN
In een serie colleges -aangeboden door de generale synode- worden theologische en maatschappelijke onderwerpen besproken.

Online colleges | Protestantse Kerk in Nederland.
Op deze webpagina staat alles rondom de colleges bij elkaar.
Onderwerpen onder meer:
De ziel in de samenleving; doop; avondmaal; liturgie; migratie; veiligheid.
terug