Kerkenraad

Kerkenraad
Grote Kerkenraad

Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com


Voorzitter: Rens Opbroek [0229-591502. 
opbroekbadoux@ziggo.nl
Tweede Voorzitter: Jan Hania

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl

Scriba:Tiny Vlaar
Tweede Scriba: Hilly Kool 


Kleine Kerkenraad


Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com


Voorzitter: Jan Hania - Taakgroep Financiën&Beheer;
Tryja Boven - Taakgroep Pastoraat
Rens Opbroek - Taakgroepen Diaconaat, Communicatie


Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl

Scriba:Tiny Vlaar


Vertrouwenspersonen:
Rien Goedegebure, Mirjam Schreuder


 
terug