Protestantse Gemeente Het Vierkant

Coll€ct€-doelenActie Schoenendoos
Kinderen in armoede zijn blij met een setje kleurpotloden of mooie schriften, met zomaar wat speelgoed of met een tube tandpasta. Help hen!

Amnesty
Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt, zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Er zijn afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen. 

De Familiehoeve  =  Jaardoel 2024
Het familiegevoel is iets dat verder reikt dan gewoon goede zorg, een fijn leven.
Er is oog voor u als mens en de kleine dingen die ertoe doen.
Oprechte aandacht, ook aan degenen die bij u horen.
Familie is verbinding aangaan, onderhouden met elkaar, samen eten en drinken, een goed gesprek, ervaren dat je niet alleen bent. Dat is hoe kleinschalig wonen met zorg voor ouderen hoort te zijn!
De Familiehoeve hanteert de kapstok vanuit het kwaliteitskaderverpleeghuiszorg. Er is een kwaliteitsplan en een jaarlijks moment van terugkijken, bijstellen. Dit vormt het kwaliteitsverslag. Het kan elke dag een beetje beter.Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur [0229-703710.
De Familiehoeve, Oosterstraat 42, 1654 JL  Benningbroek
Info@defamiliehoeve.nlhttps://defamiliehoeve.nl/ 

De Vlinders, Esdégé-Reigersdaal
Dagcentrum De Vlinders in De Bloesem in Wognum biedt dagbesteding voor kinderen met een beperking. Een paar keer per week laten zij de kinderen integreren met kinderen van de Hiëronymusschool of de Speelwagen. Dat levert verrassende resultaten op.

Dorcas
Dorcas is een christelijke hulporganisatie voor duurzame ontwikkeling, sociale hulp, rampen-management. Zij is samen met andere hulporganisaties actief in Oost-Europa, in Afrika. Zij richt zich op de allerarmsten, ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Hospice Dignitas in Hoorn.
Wie ernstig ziek is, nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden, familie. Het Hospice Dignitas geeft deze mensen de mogelijkheid om in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven, van hun dierbaren.

Inloophuis Medemblik
Het Inloophuis Medemblik is een ontmoetingsplaats voor mensen met een levensbedreigende ziekte, maar ook voor hun familie. Het Huis biedt een luisterend oor. Men kan er terecht voor een advies of voor een lezing, cursus of workshop.

Inloophuis Pisa, Hoorn
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, dat zich richt op laagdrempelige psychosociale ondersteuning.

JOP
JOP staat voor Jong Protestant. Het is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP betrekt de jeugd bij de geloofsopvoeding door materialen beschikbaar te stellen, programma’s te organiseren en zo het kerkelijk jeugdwerk te ondersteunen.

Kinderen in de knel
Kerk in Actie van de PKN in Utrecht  zet zich in voor kinderen, jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen, werkende kinderen.

Kinderkledingbank Hoorn
De Kinderkledingbank stelt kleding, speelgoed beschikbaar voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen. Er worden voor hen ook uitjes georganiseerd. De organisatie wordt gerund door vrijwilligers.

Leger des Heils
Het Leger des Heils behoort tot de universele christelijke Kerk. De opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken, in zijn naam menselijke nood te lenigen. Het Leger geeft zonder enige vorm van discriminatie hulp aan geestelijk en maatschappelijk ontspoorde mensen.
Het Leger des Heils wordt daarom wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd.

Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden,  donateurs maakt het Bijbelgenootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren, doorgeven. Dat doet het voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Nieuw Hydepark
Het Nieuw Hydepark van de Protestantse Kerken in Nederland staat in Doorn. Het wordt gebruikt als vakantiecentrum voor mensen die zorg, begeleiding nodig hebben. Het is tevens een conferentieoord.

Nieuw-Roosevelthuis
Het Nieuwe Roosevelthuis van de Protestantse Kerken in Nederland staat in Doorn en wordt gebruikt als vakantiecentrum voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. Het is tevens een conferentieoord.

Protestants Interkerkelijk Thuisfront/Pro Rege
Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront wil het geestelijk welzijn bevorderen van alle Nederlandse militairen ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. In het bijzonder van hen die voor een langere periode zijn uitgezonden naar crisis- of oorlogsgebieden.

Rode Kruis
Het Rode Kruis is een hulpverleningsorganisatie die werkt op basis van menslievendheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid. Deze beginselen vormen de grondslag voor alle activiteiten. Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld.

Er zijn grote veranderingen in de wereld.Rampen raken en ontregelen de levens van steeds meer mensen.
We hebben elkaar nodig. Daarom komen wereldwijd hulpverleners van het Rode Kruis in actie. Ze helpen wie of  waar of waarom dan ook. Ze redden levens, zorgen voor voedsel, water, onderdak. Dat willen ze blijven doen, ook als de vraag naar hulp stijgt.  
In dit filmpje is te zien waar de hulpverlening in 2023 onmisbaar was. 
Hartelijk dank voor uw steun.

Rudolphstichting
Al sinds 1911 vangt deze stichting uit huis geplaatste kinderen op in gezinshuizen, in een sfeer van geluk, liefde, begrip.

Stichting De Luisterlijn (voorheen Sensoor)
De Stichting, voorheen Sensoor, heeft getrainde vrijwilligers die dag en nacht bereikbaar zijn voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk, anoniem gesprek. Per telefoon, e-mail of via chatten. Men biedt een luisterend oor aan alle mensen met vragen en problemen of aan hen die in nood verkeren.

Stichting Exodus
Exodus is een landelijke nazorgorganisatie voor (ex)-gedetineerden. Met professionals en vrijwilligers wordt begeleiding, opvang geboden in de laatste fase van hun straf aan hen die gemotiveerd zijn om uit de criminaliteit te stappen.

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken
Vanuit het evangelie worden mensen in crisissituaties begeleid, gesteund. Hulp wordt verleend aan alle groepen van de bevolking.
De stichting neemt geen taken over die door de overheid moeten worden uitgevoerd, maar wil daarop een aanvulling zijn.

Stichting Leergeld Westfriesland
Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals sport- of muziekles, werkweken, schoolreisjes. Als daar geen geld voor is, door een minimaal inkomen, dan springt de stichting bij.

Stichting Opkikker  
De Stichting Opkikker maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar

Stichting Vrienden van de Herbergier
De Herbergier Wognum is gevestigd in het voormalige klooster uit 1870. Zij biedt onderdak, verzorging aan mensen met geheugen-problemen. De bewoners worden gestimuleerd om zo actief, zelfstandig mogelijk te blijven leven.

Stichting Vrienden van Leekerweide
De stichting Vrienden van Leekerweide verzorgt projecten waardoor het wonen op de vestigingen van Leekerweide aangenamer wordt. Voorbeelden zijn: een duofiets, een pc met aangepaste software of een schommel bij een woning.

Stichting Vrienden van het Sweelinckhof
De Stichting organiseert, ondersteunt activiteiten, uitjes voor de bewoners van Het Sweelinckhof. Daarmee wordt de kwaliteit van hun leven verbeterd.

Stichting WarmThuis
De Stichting WarmThuis heeft in Zuidermeer een woonvoorziening voor mensen met dementie die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Er wordt deskundige en gespecialiseerde, vooral menselijke zorg geboden waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat.

Straatpastoraat Hoorn - Jaardoel 2023
Aandacht en zorg op straat
Het straatpastoraat biedt een luisteren oor aan mensen die aan de rand van de samenleving zijn vastgelopen. Ook worden er maaltijdprojecten georganiseerd. 
Het straatpastoraat biedt hoop in levens die gebroken zijn. Hoop doet leven!

Tour de Heroes, Hoogwoud
Tour de Heroes gebruikt de wielersport om jongeren met een lichte verstandelijke beperking en met een sociale achterstand te inspireren. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden gekoppeld aan een jongere die meer ervaring heeft met fietsen. Zo wordt er een vertrouwensband opgebouwd, wordt hun zelfbeeld positief beïnvloed.

Unicef
Unicef is het kinderfonds van de Verenigde Naties, dat kinderen helpt bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld. Unicef zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan, zorgt voor goede voeding en vaccinaties, wijst overheden op de rechten van het kind.

Verzorgingshuis De Familiehoeve Benningbroek
In De Familiehoeve in Benningbroek wonen mensen die zorg nodig hebben vanuit een lichamelijk of mentaal ziektebeeld. Naast goede zorg gaat het om het genieten van kleine dingen, het gezellig hebben met elkaar, oprechte aandacht, oog voor 'het jezelf kunnen zijn'.

Voedselbank Hoorn
De Voedselbank Hoorn zorgt ervoor dat mensen in armoedige omstandigheden over voldoende gezond voedsel kunnen beschikken.

Wilde Ganzen
De bekende organisatie van de Evangelische Omroep, bestaat al jarenlang. Zij bestrijdt wereldwijd armoede door het steunen van honderden kleinschalige projecten in arme gebieden.
terug