Protestantse Gemeente Het Vierkant

Nieuws

Verhuur gronden
Langs het Kerkelaantje te Benningbroek komt per 1 januari enkele percelen grond vrij voor verhuur. Deze percelen zijn geschikt als weidegrond maar ook teelt kan er op plaatsvinden. Ze zijn gezamenlijk ongeveer 8 hectare groot.
Heeft u belangstelling voor het huren van deze percelen dan kunt u dat kenbaar maken bij onze rentmeester, de heer E. Lingeman, lingeman@lrrm.nl of Postbus 132, 3890 AC Zeewolde.

Verhuur pastorie
Door het vertrek van ds. Peter van Ankeren komt de pastorie voor een periode vrij. Wij proberen deze te verhuren. Eerst voor een periode van zes maanden, met daarna verlengingen van een maand, totdat de nieuwe dominee komt. De huurprijs bedraagt € 1200,-- per maand.
De pastorie is een zeskamer-woning. De woning is voor een deel nog ingericht, in de keuken zit de nodige inbouwapparatuur. De energiekosten zijn voor rekening van de huurder.
Belangstellenden kunnen zich opgeven: j.hania@quicknet.nl.

Jan Hania
terug