Protestantse Gemeente Het Vierkant

Classis Roadshow

Veel gemeenten hebben te maken met krimpende bestuurskracht. Voorzitter en scriba voor de kerkenraad zijn steeds moeilijker te vinden. Colleges van kerkrentmeesters zijn dikwijls onderbezet. Diakenen wachten met smart op aanvulling.
De Classis Noord-Holland voelt zich verantwoordelijk om hierover met gemeenten na te denken. Hoe kunnen we de kerk – ook als die nog kleiner wordt – dichtbij mensen houden en toch verantwoord besturen? Bestuurlijke samenwerking kan wat dat betreft veel kansen bieden.

De Classis trekt tot 25 april door alle ringen, de Roadshow door Noord-Holland, met een uitnodiging voor de kerkenraden voor een geheel verzorgde bijeenkomst.
Met onder meer een maaltijd waarbij aan de hand van vragen al in gesprek wordt gegaan.
Bij de koffie/thee is er een PowerPoint-presentatie van de classispredikant over de zorgen, de kansen.
Er is gelegenheid de eigen specifieke situatie in te brengen. Goede oplossingen vragen immers altijd om maatwerk. 
Op 30 november 2023 was de Roadshow voor de ring West-Friesland met onder meer Het Vierkant in de protestantse kerk Hoogkarspel.
A5-boekje Roadshow.pdf

terug