Gebruik kerken

Update augustus
Gebruik kerken
* Reserveren voor de kerkdienst is niet nodig
* Voor bijzondere diensten, bijeenkomsten wordt het maximaal aantal personen vastgesteld

* Richtlijnen: 
- 1,5 m afstand van elkaar;
- niezen, hoesten in de elleboog;
- handen wassen

* Betreden van de kerken mag zonder mondkapje
* Tijdens de kerkdienst mag gezongen worden
* Collectes via een mandje en via bijdragen die overgemaakt worden
* Na de kerkdienst mag er koffie/thee/limonade gedronken worden 


 
terug