Protestantse Gemeente Het Vierkant

In het licht

Stille Zaterdag - Paaswake. We herdenken de stilte rondom Jezus.
Ook vieren we terugkomst van het Licht. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken aan het vuur, symbool van de Heilige Geest die er altijd is.
In het licht
de eerste dag van de rest van ons leven,
het licht dat telkens weer doorbreekt,
de warmte die de kilte verdrijft,
de geuren van groen om ons heen.

de mensen die wél worden bevrijd,
wie zich niet neerleggen bij onrecht,
wie opstaan tegen leugen en bedrog,
wie werken aan een andere toekomst.

wie zich geven aan het welzijn van mensen,
wie verzorgen, verbinden en genezen,
wie een toevlucht zijn voor ontheemden,
wie vertroosten, verzachten en sterken.
 
wie het patroon van geweld wil verbreken,
wie het oude liedje niet meer wil zingen,
wie het waagt zonder te willen winnen,
wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle.

alle kinderen die ons leven versieren,
alle momenten van vrolijk plezier,
alle vriendschap, gemeenschap en liefde,
alle verrukking van kunst en cultuur.

alle getuigen wier woorden nog spreken,
alle opwekkende mooie verhalen,
alle goede gebaren en wenken,
alle dromen en daden van hoop.

de laatste der dagen, het diepste geheim,
alle tranen die worden afgewist,
alle ogen die worden geopend.
terug