Protestantse Gemeente Het Vierkant

Diaconaal jaardoel 2022


De Stichting Opkikker maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om naar elkaar om te zien. We moeten oog hebben voor mensen die hulp nodig hebben, ze niet in de kou laten staan. Dit proberen we door steun te geven waar het nodig is,door geld in te zamelen voor goede doelen. Uw gaven tijdens kerkdiensten gaan dan ook naar diverse organisaties.

Stichting Opkikker verzorgt “Opkikkerdagen” voor ernstig zieke kinderen, waardoor zij een dag plezier kunnen hebben, de ziekte wat naar de achtergrond verdwijnt. Maar ook de andere gezinsleden worden niet vergeten, zodat door het beleven van een leuke dag de ziekte even niet alles bepalend is voor het leven van het gezin.

We geven in de omgeving van onze kerken minimaal drie kinderen en de gezinnen een Opkikkerdag. Daartoe organiseren we - mits de corona-adviezen van de overheid het toelaten - met elkaar allerlei activiteiten zoals wandel- en fietstochten, filmavonden, een maaltijd. Ook bakken we oliebollen. 

Door samen te zijn tijdens de activiteiten hebben wij  verbinding met elkaar. Zo zijn wij niet alleen tijdens een kerkdienst bijeen, maar spreken wij elkaar ook tijdens bijvoorbeeld een wandeltocht. We hebben daar dan alle tijd voor. Dat vinden wij waardevol. Dan is kerk  een gemeenschap van mensen waarin iedereen welkom is, een plek heeft. 

Activiteiten
Het was een aardige tippel: een groep van twaalf mensen heeft onlangs met elkaar gewandeld voor ons jaardoel. Iets meer dan een uur onderweg vanaf de kerk in Wognum, via het Streekbos, wijk De Bloesem, Leekerweide en dor de Kerkstraat terug bij het vertrekpunt. Daar kregen de voeten rust.
Hannelore had gezorgd voor koffie, thee en heerlijk eigen baksel! Opvallend was de gezelligheid: we zaten na het wandelen bijna net zo lang koffie of thee te drinken als dat we gelopen hadden.
Dat vind ik het leuke aan de activiteiten van het jaardoel. Het is niet alleen voor het jaardoel, maar ook ben je met elkaar samen. Dat is niet in geld is uit te drukken.

De volgende activiteit: de film op woensdag 9 november. 
As it is in heaven
De uitgeputte dirigent Daniel onderbreekt een succesvolle carrière om zich terug te trekken in zijn geboorteplaatsje Norrland, hoog in het noorden van Zweden. Zijn komst maakt natuurlijk wel wat los want Daniel is wereldberoemd en dat maakt hem tot mikpunt van de nieuwsgierigheid van de inwoners van Norrland die hem met evenveel bewondering als argwaan ontvangen. Hij raakt betrokken bij het lokale kerkkoor en dat geeft zijn leven een heel nieuwe wending.
Norrland en Daniel zullen nooit meer hetzelfde zijn...

Een prachtig verhaal waarin muziek een mooie rol speelt.
De film werd in 2005 genomineerd voor de Oscars in de categorie ‘Beste Buitenlandse Film’.

We kijken uit naar de kerstmarkt op 9,10 december en het oliebollenbakken. Daarna zullen we de balans opmaken wat we die vijf Opkikkerdagen met elkaar bijeen gegaard hebben.

Een jaardoel 2023…  Als u suggesties heeft, meld het dan bij de mensen van de taakgroep Diaconaat.
Denkt u met ons mee voor een nieuw jaardoel? We maken een keuze. 
Dat jaardoel wordt gepresenteerd aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný
terug